Bulletin van vraag & antwoord

Artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de politieraad voorziet dat elk lid, buiten de zitting van de raad, schriftelijke vragen kan stellen aan het politiecollege.

De vragen worden respectievelijk schriftelijk of via e-mail beantwoord aan de vragensteller binnen de 4 weken na de datum waarop ze zijn binnengekomen.

Vraag en antwoord kunnen geconsulteerd worden door op het onderwerp hieronder te klikken.

DatumPolitieraadslidOnderwerp
4 mei 2022Pieter SoensStand van zaken en evaluatie digitaal loket - vanaf oktober 2018: vraag en antwoord
4 mei 2022Pieter SoensSnelheidscontroles in zone 30 - februari 2019 tot maart 2022: vraag en antwoord
30 november 2020Pieter SoensOngevallen op kruispunt Mellestraat - parallelweg R8: vraag en antwoord
28 juni 2019Pieter SoensControle van zwaar verkeer in de dorpskernen van Aalbeke en Rollegem: vraag en antwoord - resultaten
15 februari 2019Pieter Soenssnelheidscontroles in zone 30
18 februari 2019Pieter Soensverkeersinbreuken - onmiddellijke inningen juni 2012 - februari 2019
1 november 2018Pieter Soensdigitaal loket
1 november 2018Pieter Soensveiligheid fietsers