Identiteitskaart of rijbewijs kwijt?

Aangifte van diefstal of verlies identiteitsdocumenten sinds 1 juni 2018 enkel nog op stad- of gemeentehuis.

Verlies of diefstal van je identiteitsdocumenten is erg vervelend. Al dat gedoe! Al dat heen en weer lopen! Voortaan kunnen alle inwoners van Kortrijk, Kuurne en Lendelede meteen terecht in hun stad- of gemeentehuis. Inwoners sparen zo opnieuw een verplaatsing uit en de politie heeft meer tijd en ruimte om aanwezig te zijn op het veld.

Dankzij de nodige aanpassingen in het federaal computersysteem én goede afspraken met de politiezone Vlas, hoef je in Kortrijk, Kuurne en Lendelede sinds 1 juni 2018 niet meer naar het politiecommissariaat om het verlies of de diefstal van een identiteitskaart (eID-kaart en KidsID), rijbewijs of reispas te melden.

Je kan meteen terecht in het stadhuis van Kortrijk of het gemeentehuis van Kuurne en Lendelede. En dat zorgt voor een enorme tijdswinst. Alle noodzakelijke administratie wordt nu daar in één keer afgehandeld.

Slechts één bezoek

Wanneer je als inwoner van Kortrijk, Kuurne of Lendelede uw identiteitskaart, reispas of rijbewijs verliest of gestolen wordt, dan hoef je enkel nog langs te gaan op het stad- of gemeentehuis, waar de volledige aangifteprocedure afgehandeld wordt (= centralisatie).

De essentie van deze nieuwe procedure is dat de aangifte van diefstal of verlies gebeurt op het stad- of gemeentehuis en niet langer in het politiecommissariaat (= administratieve vereenvoudiging):

  • een aangifte van verlies kan volledig afgehandeld worden bij stad of gemeente;
  • bij aangifte van diefstal stuurt de stad of gemeente de aangifte door naar de politiezone Vlas die dan een proces-verbaal opmaakt (zelf hoeft de burger niet naar de politie te gaan).

Dankzij deze vereenvoudiging hoeft de burger voor zijn aangifte van verlies of diefstal maar 1 enkele verplaatsing meer te doen. Dit zijn jaarlijks om en bij de 3000 verplaatsingen uitgespaard voor alle inwoners van Kortrijk, Lendelede en Kuurne.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ben je je identiteitskaart, Kids-ID of reispaspoort verloren of gestolen?

  • Bel eerst naar DOCSTOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. Deze dienst is 24u/24u bereikbaar en zorgt ervoor dat niemand misbruik van je kaart en/of reispaspoort kan maken. Kijk alles goed na vooraleer je hen contacteert, want het blokkeren is onomkeerbaar. DOCSTOP zal aan de hand van een aantal vragen je identiteit nagaan.
  • Maak vervolgens een afspraak of ga langs bij uw stad of gemeente, dat kan telefonisch of via de website, Geef duidelijk aan over welke documenten het gaat.
  • Zorg voor 1 recente professionele pasfoto (maximum 6 maanden oud) en breng je bankkaart mee.
  • De stad of gemeente stuurt jouw aangifte door naar de politiezone Vlas die bij diefstal een proces verbaal opmaakt. Als je wilt, krijg je enkele dagen later een kopie van dit proces verbaal in je brievenbus.

Ben je je rijbewijs verloren of gestolen?

  • Maak een afspraak of ga langs bij uw stad of gemeente;
  • Meestal gebruiken we de foto van je identiteitskaart. Breng je bankkaart mee;
  • De stad of gemeente stuurt jouw aangifte door naar de politie die jouw rijbewijs internationaal seint, en bij diefstal een proces verbaal opmaakt. Als je wilt, krijg je enkele dagen later een kopie van dit proces verbaal in je brievenbus.

Wettelijk gezien is deze nieuwe regeling nog niet mogelijk voor verblijfskaarten. Wie zijn verblijfskaart verliest of gestolen wordt, moet wel nog eerst naar het politiecommissariaat.