Aanspreekpunt scholen

Vast politioneel aanspreekpunt jeugdcriminaliteit voor scholen

Contactpersoon:

Isabelle Degraeve
Adviseur bij de Sociale Politie van de Politiezone Vlas

Minister De Taeyelaan 9
8500 Kortrijk

T: 056 29 22 29
E: isabelle.degraeve@remove-this.police.belgium.remove-this.eu

Aandacht voor jeugdcriminaliteit

Het aanspreekpunt vervult een scharnierfunctie tussen de schoolgemeenschappen enerzijds en de lokale politie anderzijds.

Door een geïntegreerde aanpak en samenwerking tussen scholen, politie, parket en de hulpverlening beoogt men een vroege opsporing van problemen om zo ernstige misdrijven te voorkomen. De school kan contact opnemen met het aanspreekpunt om een individueel probleem met een leerling aan te kaarten (vb. steaming van een andere leerling, vechtpartij, jongere met een mes op zak, bedreiging van een leerkracht, drugbezit of druggebruik op school, diefstal, …).

Bij hoogdringende situaties wordt gevraagd om de politie te contacteren via het noodnummer 101!

Ook voor problematisch spijbelen, nadat de school en het CLB al de nodige stappen ondernomen hebben, kan de school bij de politie terecht. Wanneer het probleem bij de minderjarige ligt, zal gewerkt worden met een anti-spijbelcontract. Wanneer er onwil is van de ouders zal een proces-verbaal opgesteld worden.

Ook voor meer structurele of collectieve problemen kan men bij het aanspreekpunt terecht: een  gericht toezicht aanvragen in de onmiddellijke schoolomgeving, problemen van drugdealen aan de schoolpoort, planning 50-dagen viering, een gerichte preventieve actie binnnen de schoolmuren ...