Organogram

 

De politiezone VLAS telt in 2022 iets meer dan 300 medewerkers, operationeel en burgerpersoneel samen gerekend en verspreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Doordat er elk jaar 5 mobiliteitscycli zijn, fluctueert dit aantal doordat er nieuwkomers, vertrekkers en gepensioneerden zijn.

De nieuwe structuur werd bewust heel eenvoudig gehouden: we werken met afdelingen en afhankelijk van de grootte van de afdeling is er nog een onderverdeling in verschillende teams.   


LINKS: 6 operationele afdelingen

 1. Beleid Bestuurlijke Politie (BBP)
 2. Interventie (INT)
 3. Recherche/Gerechtelijke Steun (REG)
 4. Sociale Politie (SPL)
 5. Verkeer (MOB)
 6. Wijkwerking (WYK)

 

RECHTS: 3 ondersteunende afdelingen

 1. Informatiebeheer (INB)
 2. Logistiek (LOG)
 3. Personeel (PRS)

 

BOVEN:

 1. de korpschef (KC)
 2. de afdeling Beleidsondersteuning (BOS)
 3. de korpsbrede aanpak op het vlak van Welzijn (WEL), Innovatie & Projecten (IPR) en Communicatie (COM)


Dit organogram werd vooraf uitgebreid behandeld en besproken met de vakorganisaties en goedgekeurd op 23 februari 2021.