Organogram

Sinds 1 oktober 2017

Op maandag 26 september 2017 keurde de politieraad het nieuw organogram van de politiezone Vlas goed, het trad in werking op 1 oktober 2017.

De PZ Vlas telt zo'n 290 medewerkers, operationeel en burgerpersoneel samen gerekend. Doordat er elk jaar 5 mobiliteitscycli zijn, fluctueert dit aantal doordat er nieuwkomers en vertrekkers zijn.

De nieuwe structuur werd bewust heel eenvoudig gehouden:   

BOVENAAN: 7 operationele afdelingen

 1.  Wijkwerking (WYK)
 2.  Sociale Politie (SPL)
 3.  Mobiliteit (MOB)
 4.  Beleid Bestuurlijke Politie (BBP)
 5.  Lokale Recherche (REC)
 6.  Gespecialiseerde Interventie (GNT)
 7.  Interventie (INT)

CENTRAAL

 1. de korpschef (KC)
 2. de afdeling Beleidsondersteuning (BOS)

ONDERAAN: 3 ondersteunende afdelingen

 1. Logistiek (LOG)
 2. Personeel (PRS)
 3. Informatiebeheer (INB)