Politie PZ-Vlas
22-04-2019

Ongeval op Paasfoor

Op zondagnamiddag 21 april deed zich een ongeval voor op de Paasfoor in Kortrijk. Een jongetje kwam daarbij onder een attractie terecht.Lees verder...

18-04-2019

Opgepast voor zakkenrollers op de Paasfoor

De Kortrijkse Paasfoor brengt traditioneel veel volk op de been ... jammergenoeg ook mensen met minder goede bedoelingen: gauwdieven. Voor hen is veel volk op een relatief kleine oppervlakte het ideale werkterrein.Lees verder...

17-04-2019

Herinrichting kruispunten R8 - N50 in Kuurne en Kortrijk

Het Agentschap Wegen & Verkeer wenst de inwoners van Kortrijk en Kuurne in te lichten over volgende werken.Lees verder...

15-04-2019

Oprijden Paasfoor

Op maandag 15 april, vanaf 13.00, rijdt de Kortrijkse Paasfoor op in het centrum van de stad. Hou rekening met een parkeerverbod op de aangeduide pleinen en straten.Lees verder...

12-04-2019

Opgelet voor nepcontroleurs aan de appartementsdeur

De Politiezone VLAS vestigt de aandacht op een recent feit van een poging tot diefstal met list, waarbij een nepcontroleur en zijn kompaan probeerden hun slag te slaan bij een bejaarde dame in Kortrijk.Lees verder...

10-04-2019

Er is ingebroken! Wat nu gedaan?

Niettegenstaande er een duidelijk dalende trend in het aantal inbraken in ons land, worden toch nog heel wat mensen het slachtoffer van inbrekers. Voor veel slachtoffers is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis, zowel op materieel als psychologisch vlak.Lees verder...

Volg ons

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact