Wettelijke bepalingen

Doel van deze site

De portaalsite van de Politiezone VLAS is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de Politiezone VLAS.
Met deze site wil de Politiezone u een eenvoudige en snelle toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de Politiezone VLAS te raadplegen.

Er wordt benadrukt dat de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd.

Over het gebruik van deze site

Aan het gebruik van de portaalsite zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

De Politiezone VLAS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de portaalsite onbeschikbaar zou zijn, zal de politiezone de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Politiezone VLAS levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de politiezone niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

De Politiezone VLAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de portaalsite ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De portaalsite kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de politiezone VLAS geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De politiezone kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

De politiezone VLAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.