Verkeerspreventie en -educatie

Bij deze dienst kunnen alle geïnteresseerde verenigingen en diensten terecht voor uitleg over de wegcode.

Scholen die in hun lessen aandacht wensen te schenken aan veilig verkeer kunnen hiervoor een beroep doen op deze dienst. Hierbij worden de kinderen en jongeren niet alleen geïnformeerd over de verkeersregels maar leren ze ook hoe ze zich defensief kunnen gedragen in het verkeer en wat de risico's zijn bij onveilig gedrag.

Zaken die in dergelijke lessen aan bod kunnen komen:

  • preventieve controle van de bromfietsen op school
  • de dode hoek van vrachtwagens
  • aantonen van het belang van de gordel met behulp van de tuimelwagen (deze dient wel tijdig te worden gereserveerd)
  • bespreking verkeersovertredingen aan de hand van de DVD Flits!
  • ...

Samen met de diensten Mobiliteit en Infrastructuur en het Stedelijk Preventieteam van de Stad Kortrijk organiseren wij ook de tweejaarlijkse verkeersmarkt voor de derde graad van het secundair onderwijs. Op deze verkeersmarkt zijn tal van organisaties aanwezig die de jongeren confronteren met hun (soms risicovol) gedrag en op deze manier hen sensibiliseren om zich veilig te gedragen in het verkeer.

Naast educatie, zet de politiezone Vlas ook verschillende campagnes op touw die de verkeersveiligheid ten goede komen en engageert zich om projecten die gestuurd worden vanuit de Provincie West-Vlaanderen in onze zone uit te voeren.

Op de website van Kortrijk vindt u het volledige aanbod aan initiatieven en projecten, speciaal bedoeld voor het secundair onderwijs (Kortrijk voor jongeren).

Naast de handhavende en repressieve controles, besteedt de politiezone ook aandacht aan het preventieve luik wat betreft het verkeer. Hiervoor werd dan ook de dienst Verkeerspreventie en -educatie in het leven geroepen.

Contact:
Katrien Verkest, consulente,  056 23 96 11
katrien.verkest@remove-this.police.belgium.remove-this.eu