Logo

Politielogo

De hervorming van de politiediensten en de oprichting van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, federaal en lokaal, worden gevisualiseerd door het logo waarin zowel een hand als een vlam kunnen worden herkend.

De soepele lijn van de hand/vlam weerspiegelt de wil tot harmonisatie van de dagelijkse relaties met de bevolking en tussen de verschillende politiekorpsen.

De keuze van de blauwe kleur is een uitdrukking van de wens deze relaties aan te knopen in een sfeer van wederzijds vertrouwen, met het oog op een goede ordehandhaving en een optimale veiligheid voor iedereen.

De politie zet zich onafgebroken in om deze opdracht zo goed mogelijk te vervullen. De notie dienstverlening was de leidraad bij de creatieve ontwikkeling en het streven naar de meest gepaste grafische vormgeving.

Striping

De politie moet duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn. Daarom werd er een eigen huisstijl ontwikkeld.

Niet alleen het briefpapier en omslagen worden door deze stijl herkend, maar ook onze politievoertuigen.

De lokale politie en de federale politie worden van elkaar onderscheiden door hun kleur. Voor de lokale politie is dit grijsblauw, voor de federale politie is dit oker.