Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de 2de en 4de vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken werden.

Zittingen van het politiecollege 2022

14 januari 2022agenda
28 januari 2022agenda
11 februari 2022agenda
25 februari 2022agenda
11 maart 2022agenda
25 maart 2022agenda
8 april 2022agenda
22 april 2022 
6 mei 2022 
20 mei 2022 
10 juni 2022 
24 juni 2022 
15 juli 2022 
19 augustus 2022 
9 september 2022 
23 september 2022 
7 oktober 2022 

21 oktober 2022

 
10 november 2022 
25 november 2022 
16 december 2022 

Zittingen van het politiecollege 2021

8 januari 2021agenda
22 januari 2021agenda
12 februari 2021agenda
26 februari 2021agenda
12 maart 2021agenda
26 maart 2021agenda
9 april 2021agenda
23 april 2021agenda
7 mei 2021agenda
21 mei 2021agenda
11 juni 2021agenda
25 juni 2021agenda
16 juli 2021agenda
20 augustus 2021agenda
10 september 2021agenda
24 september 2021agenda
8 oktober 2021agenda
22 oktober 2021agenda
10 november 2021agenda
26 november 2021agenda
10 december 2021agenda