Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de 2de en 4de vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken werden.

Zittingen van het politiecollege 2020

10 januari 2020agenda
24 januari 2020agenda
14 februari 2020agenda
16 maart 2020agenda
27 maart 2020agenda
10 april 2020agenda
24 april 2020agenda
15 mei 2020agenda
12 juni 2020agenda
26 juni 2020agenda
10 juli 2020agenda
21 augustus 2020agenda
11 september 2020agenda
25 september 2020agenda
9 oktober 2020agenda
23 oktober 2020agenda
13 november 2020agenda
27 november 2020agenda
11 december 2020agenda