Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de 2de en 4de vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken werden.

Zittingen van het politiecollege 2023

13 januari 2023agenda
27 januari 2023agenda
10 februari 2023agenda
24 februari 2023agenda
10 maart 2023agenda
24 maart 2023agenda
7 april 2023agenda
21 april 2023 
12 mei 2023 
26 mei 2023 
9 juni 2023 
23 juni 2023 
14 juli 2023 
18 augustus 2023 
8 september 2023 
22 september 2023 
6 oktober 2023 

20 oktober 2023

 
10 november 2023 
24 november 2023 
15 december 2023 

Zittingen van het politiecollege 2022

14 januari 2022agenda
28 januari 2022agenda
11 februari 2022agenda
25 februari 2022agenda
11 maart 2022agenda
25 maart 2022agenda
8 april 2022agenda
22 april 2022agenda
6 mei 2022agenda
20 mei 2022agenda
10 juni 2022agenda
24 juni 2022agenda
15 juli 2022agenda
19 augustus 2022agenda
9 september 2022agenda
23 september 2022agenda
10 oktober 2022agenda

21 oktober 2022

agenda
10 november 2022agenda
25 november 2022agenda
16 december 2022agenda