Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief.

Binnen deze zonale veiligheidsraad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur – coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

De opdrachten

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

 • het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan
 • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
 • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan

De leden van de zonale veiligheidsraad

De vaste leden:

 • Ruth Vandenberghe, burgemeester in Kortrijk en voorzitter
 • Francis Benoit, burgemeester in Kuurne
 • Carine Dewaele, burgemeester in Lendelede
 • Filiep Jodts, procureur des Konings in West-Vlaanderen
 • Filip Devriendt, waarnemend korpschef van de politiezone VLAS
 • Alain De Laender, bestuurlijk directeur - coördinator West-Vlaanderen

De toegevoegde leden:

 • Kurt Desoete, gerechtelijk directeur
 • Samuel Deleu, zonemagistraat - substituut procureur des Konings

Er kunnen steeds deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de zonale veiligheidsraad.

Iedere deelnemer beslist vrij om zich bij de behandeling van één of meerdere punten te laten bijstaan door een medewerker, vertrouwd met de materie.

De vergaderingen

De zonale veiligheidsraad wordt tenminste 2 maal per jaar bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Telkens als de nood zich voordoet, kan de voorzitter de zonale veiligheidsraad bijeenroepen. Indien een lid van de raad een overleg nodig acht, richt het zich tot de voorzitter.

De vergaderingen vinden plaats in de Schepenzaal van het stadhuis, Grote Markt 54 in 8500 Kortrijk.

Het secretariaat

Een vast secretaris woont de zittingen van de zonale veiligheidsraad bij. De taken van het secretariaat bestaan uit:

 • het opstellen van de uitnodiging en de agenda;
 • het opstellen van het verslag;
 • het verzenden van het verslag aan alle betrokken partners.

De leden van de zonale veiligheidsraad van de politiezone VLAS hebben Annelies Verplaetse aangesteld als secretaris.

Het secretariaat is gevestigd in het politiecommissariaat, Minister De Taeyelaan 9, 8500 Kortrijk.