De bijzondere rekenplichtige van de PZ Vlas

Elke politiezone heeft zijn eigen begroting en rekeningen.

De ontvangsten en uitgaven in een politiezone worden gedaan door een bijzondere rekenplichtige.

In een meergemeentezone, zoals politiezone VLAS, wordt de bijzondere rekenplichtige op voorstel van het politiecollege aangewezen door de politieraad onder de gemeenteontvangers en de ontvangers van het OCMW van één van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.

Christophe Vandecasteele werd in 2008 aangeduid als bijzondere rekenplichtige van de politiezone VLAS. Hij is ook algemeen directeur in de gemeente Lendelede.

De bijzondere rekenplichtige oefent zijn functie uit onder het gezag van het politiecollege.

Zijn takenpakket

De taken van de bijzondere rekenplichtige zijn:

  • alleen en onder zijn verantwoordelijkheid, de ontvangsten van de politieoverheid te innen
  • tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven te doen
  • het beheer van de ontvangsten en de uitgaven en het nauwkeurig toezicht erop
  • financieel adviseur te zijn voor het politiecollege en de politieraad

De bijzondere rekenplichtige staat de korpschef bij als financieel manager.