Werelddag Suïcidepreventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Bijna iedereen wordt wel eens geconfronteerd met een zelfdoding of een zelfmoordpoging in zijn of haar omgeving.

Het praten over zelfmoord blijkt vaak een taboe. We moeten echter blijvend inzetten op de preventie van zelfdoding, en beseffen dat iedereen een rol kan spelen en mee zelfdoding kan helpen voorkomen!

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) hebben ook dit jaar een aantal acties gepland, om het onderwerp onder de aandacht te brengen.

Meer informatie en het volledige overzicht met alle acties is te vinden op www.zelfmoord1813.be/wspd

Naar aanleiding van de Werelddag suïcidepreventie (#WSPD) roept ook PZ Vlas iedereen op om mee het verschil te maken!

Er worden aan de PZ Vlas medewerkers die op zaterdag 10 september van dienst zijn pin's uitgedeeld.

De pins staan internationaal symbool voor suïcidepreventie en dragen de boodschap uit dat we samen zelfdoding kunnen voorkomen als we voldoende sensibiliseren en aandacht hebben voor elkaar en hulp te bieden indien nodig.

Wereldwijd worden op Werelddag Suïcidepreventie om 20u ook kaarsjes aangestoken om overleden dierbaren te gedenken, maar ook om mensen die iemand verloren aan zelfdoding in hun omgeving te steunen.

Laten we goed voor onszelf zorgen en voor elkaar!