Opstart van Family Justice Center in Kortrijk in de strijd tegen familiaal geweld

Na Antwerpen en Limburg krijgen straks ook Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen eigen Family Justice Centers in de strijd tegen familiaal geweld.

Dat brengt het totaal voor Vlaanderen op negen, waarbij de vijf opstartende centra – in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende – nog dit jaar operationeel zullen zijn.

Met deze uitrol investeert Vlaanderen verder in de succesvolle samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om slachtoffers van familiaal geweld te helpen. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening, die ook mee investeren.

In Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen wordt er gestart met enkele piloot-politiezones, waaronder de politiezone VLAS. De korpsleiding en en het stadsbestuur zijn bereid om mee de schouders onder de oprichting van het centrum te zetten. Na de start in de pilootzones in oktober 2023 volgt een stelselmatige uitrol naar bijkomende politiezones en lokale besturen.