Strikte veiligheidsmaatregelen met snelheidscontroles tijdens rally '6 Uren van Kortrijk'

Op zaterdag 19 en zondag 20 november wordt de rally van Kortrijk gereden. Bij de organisatie van deze jaarlijkse rally, die gereden wordt op de openbare weg, is zoals steeds een belangrijke rol weggelegd voor de hulpdiensten, en zeker voor de politie, die samen met de organisatie strikte veiligheidsmaatregelen hebben vastgelegd.

 

1. Hulpdiensten en organisatoren samen in één commandopost

In het politiecommissariaat in de Minister De Taeyelaan in Kortrijk wordt één grote commandopost ingericht. Deze zal bemand worden door organisator autostal Groeninghe, het Rode Kruis, het medische RED-team, de hulpverleningszone Fluvia en de Politiezone Vlas.

De commandopost is operationeel vanaf de verkenningsritten en de klassementsproeven op zaterdag 19 november. Het zwaartepunt van de rally ligt traditioneel op zondag 20 november, wanneer er 5 klassementsproeven gereden worden. 

 

2. Permanente snelheidscontroles langs het parcours

Het mag duidelijk zijn dat er tijdens de rally enkel op het parcours stevig gas mag gegeven worden. Naast het parcours gelden de normale verkeersregels en snelheidslimieten. Zoals elk jaar zullen er intensieve snelheidscontroles uitgevoerd worden, zowel in de binnenstad als op de verbindingswegen naar het rallyparcours. Rallysupporters en -piloten zijn bij deze gewaarschuwd.

 

3. Veiligheid van de toeschouwers – aanpak gevaarlijk parkeergedrag

Er zal strikt gecontroleerd worden of de toeschouwers veilig en reglementair langs het rallyparcours staan en dat evacuatiewegen te allen tijde vrij blijven voor de hulpdiensten.

Op sommige plaatsen loopt het parcours dicht bij de spoorweg of autosnelweg, waar het verboden is voor toeschouwers en geparkeerde voertuigen. Daarom zullen Securail en de spoorwegpolitie toezicht houden aan de spoorweg in Aalbeke en zal de wegpolitie toezicht houden aan de E403 en E17 ter hoogte van het parcours.

De politie raadt ook af te mountainbiken op zondag in het zuiden van Kortrijk. Om problemen te vermijden, sluit de organisatie ook dit jaar de mountainbikeroutes af die op het parcours uitkomen.

De motards van de politiezone VLAS houden toezicht op veilig parkeergedrag. Bestuurders die hun auto op het voetpad, fietspad of op een oversteekplaats parkeren, zullen geverbaliseerd worden. Zowel voor toeschouwers als voor hun voertuigen is het van groot belang dat zij rekening houden met de hulpdiensten, die steeds moeten kunnen passeren.

PZ Vlas: “samen met de andere hulpdiensten en de organisatie rekenen wij op de medewerking en verantwoordelijkheid van iedereen om de rally opnieuw vlot en veilig te doen verlopen. Gevaarlijke situaties kunnen steeds gemeld worden bij de politie of de veiligheidsverantwoordelijken langs het parcours of in de servicezone in de binnenstad. De politiezone VLAS en de organisatie zullen kordaat optreden waar het nodig is. In tegenstelling tot de veel besproken Condroz rally, waar tijdens een dramatisch ongeval 2 tieners het leven lieten, kan de 6 uren van Kortrijk rekenen op een publiek dat zich heel bewust is van de veiligheidsrisico’s.” 


4. Verkeersvrije en veilige binnenstad

Van zaterdagmorgen 20 tot zondagavond 21 november worden in het centrum van Kortrijk  enkele belangrijke straten en pleinenverkeersvrij gemaakt om te dienen als servicezone voor de rallyteams. Zowel stewards als politiemensen staan paraat om het verkeer in het centrum van Kortrijk in goede banen te leiden.

 

 5. Politionele samenwerking

Tijdens het rallyweekend worden tientallen politiemensen ingezet. De ordedienst is een politiezone overschrijdende samenwerking tussen de PZ Vlas, PZ Moeskroen en de federale spoorweg- en autowegenpolitie. Bij voldoende goed weer zal een helikopter van de organisatie ingezet worden om vanuit de lucht de rally op te volgen.

Het hoofdcommando wordt uitgevoerd door de Politiezone Vlas, in samenspraak met de verschillende lokale politiezones en federale politiediensten. Er kan simultaan met alle diensten gecommuniceerd worden via het Astrid radionetwerk.


www.rallykortrijk.be