Start campagne 'Verplicht Verlicht' voor een goede fietsverlichting in de donkere maanden

Nu heel wat gemeenten hun openbare verlichting doven, is het belang van een goede fietsverlichting en zichtbaarheid van de fietser in de donkere maanden, nog groter.

De campagne “Verplicht verlicht”:

Jaarlijks start de campagne “Verplicht verlicht” op 1 september met de technische fietscontroles in de scholen.

Vanaf 15 oktober tot 15 november loopt de preventieve fase, gevolgd door de repressieve fase van 16 november tot eind februari.

De verkeersklassen voor de min 16 jarigen vormen het sluitstuk waarbij de inzichten worden bijgebracht hoe gevaarlijk een slechte zichtbaarheid is voor een zwakke weggebruiker in de winter. Vaak beseft men niet hoe gevaarlijk het is zich als fietser te verplaatsen zonder fietslicht en met donkere kledij. Zich in de plaats van de andere weggebruiker stellen, brengt belangrijke inzichten bij. 

 Als fietser zichtbaar zijn in het verkeer, in de donkere maanden blijft een prioriteit in West-Vlaanderen.

Sensibilisering blijft noodzakelijk

Uit de cijfers van vorig jaar blijkt een stijging van het aantal fietsen die technisch niet voldoen. 46 % bleek niet in orde. Dit percentage is nog nooit zo hoog geweest. Dit bewijst het belang van de technische fietscontroles zowel in lagere als secundaire scholen.

Daar waar het hoofdaccent van de fietscontroles in 2020 nog in de lagere scholen lag met 73 % was dit beter gespreid in 2021: 35 % lagere scholen – 65 % sencundaire scholen. Leerlingen in het secundair onderwijs rijden vaker in de donkere dagen met de fiets naar school zonder of met een defect fietslicht. Dit bleek uit de resultaten van de repressieve fase. Vandaar het belang om de focus ook op deze groep te leggen.    

"We blijven daarom inzetten op de vier fasen van de campagne en blijven hameren op een goed werkend fietslicht, reflectoren aan de wielspaken, spatborden en pedalen. Het dragen van fluo kledij draagt eveneens sterk bij tot een betere zichtbaarheid."