PZ Vlas voert overlastcontrole uit op V-TEX site in Kortrijk 

Vorige week, op woensdagnamiddag 12 oktober, voerde de Politiezone VLAS een controleactie tegen overlast uit op de V-TEX site, gelegen aan de Pieter de Conincklaan op de Sint-Janswijk in Kortrijk.

De V-TEX site is een nieuw soort stadspark. Kenmerkend voor het karakter van de site is het centraal gelegen industrieel gebouw dat behouden bleef en deels werd ingericht als een buurthal. De V-TEX is erg in trek bij jongeren, dus zeker ook op woensdagnamiddag. Jammer genoeg trekt het ook personen aan die er voor overlast zorgen: softdrugs- en alcoholgebruik, sluikstorten, geluidshinder …

Tijdens de overlastcontrole kregen de politiemensen bijstand van de PZ VLAS drughond. De site werd omsloten en alle aanwezigen op de site, in totaal 10 jongeren, werden grondig gecontroleerd.

Dit leverde volgende resultaten op:

  • 1 persoon probeerde op zijn elektrische step weg te vluchten van de politie, maar hij kon vrij eenvoudig geïntercepteerd worden. Hij werd ter identificatie meegenomen naar het politiecommissariaat. De jongeman had een gebruikershoeveelheid softdrugs (joint) op zak
  • ook bij nog 5 anderen werden gebruikershoeveelheden cannabis, hasj of een joint aangetroffen
  • naast de controles van personen werd ook park zelf aan een sweeping onderworpen. Daarbij werden een fles lachgas gevonden en bijna 8 gram cocaïne, verstopt in het struikgewas  

“Met dergelijke overlastcontroles willen stad en politie duidelijk maken dat (soft)druggebruik kordaat wordt aangepakt, of dat nu op de V-TEX site is of in een ander park. De parken en pleinen zijn er voor iedereen, maar niet voor een kleine minderheid die zich schuldig maakt aan allerhande overlast. Er volgen nog zo’n controles, want ze blijken nodig te zijn.”