PZ Vlas en Securail voeren overlastcontrole uit in station van Kortrijk 

Op dinsdagavond 20 september voerden Politiezone VLAS en Securail een gezamenlijke controleactie uit in en rond het NMBS-station van Kortrijk.

In de latere avond, wanneer de avondspits in het centrum van de stad voorbij is, hangen in de stationshal, in de doorgangstunnels en op de perrons vaak personen rond die helemaal niet de intentie hebben om een trein te nemen. Ze zorgen vaak voor overlast bij de echte treinreizigers en de treinbegeleiders (softdrugs, alcohol, lawaai, elektrische steps, sluikstorten … )

Tijdens de overlastcontrole kregen politie en Securail bijstand van de PZ VLAS drughond.

Dit leverde volgende resultaten op:

  • 12 personen werden door de drughond aangeduid en daarna door de politie geverbaliseerd omdat ze (gebruikershoeveelheden) softdrugs op zak hadden
  • 2 personen werden geverbaliseerd omdat ze een mes op zak hadden (zakmes en cuttermes)
  • 1 persoon werd geverbaliseerd (PV-witwassen) omdat hij een paar duizend euro cash geld op zak had en geen geloofwaardige uitleg kon geven voor het bezit van zo’n groot bedrag
  • 1 persoon werd geverbaliseerd omdat hij geen geldige Belgische verblijfsdocumenten kon voorleggen
  • tijdens de controles op de treintickets en -abonnementen op de perrons, stelde Securail ook een proces-verbaal op wegens het niet naleven van het rookverbod in het station

“Een dergelijke gezamenlijke controleactie zorgt voor een integrale aanpak van de overlast in en rond het drukke treinstation in Kortrijk, dat bovendien pal in het centrum van de stad ligt. Door samen te werken kan er vlug en efficiënt opgetreden worden. Er volgen nog zo’n controles, want ze blijken nodig te zijn.”