Politie- en inspectiediensten controleren (brom)fietskoeriers van takeaway maaltijden in Kortrijk

Op woensdag 1 februari 2023 voerde de politiezone VLAS, samen met medewerkers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), controles uit op (brom)fietskoeriers van takeaway maaltijden in het centrum van Kortrijk.

Naast de controles op de sociale wetgeving waaraan een koerier moet voldoen, werden in het kader van de verkeersveiligheid ook niet conforme bromfietsen, fietsen, speed pedelecs en gevaarlijk rijgedrag aangepakt en geverbaliseerd.

Alle controles gebeurden binnen de R36, de zogenaamde kleine ring rond Kortrijk. Een van de controleposten was op de Grote Markt (zie foto’s).

In totaal werden een 40-tal koeriers gecontroleerd, die ofwel (hoofdzakelijk) met de bromfiets, de fiets of de speed pedelec aan het rijden waren.


Vaststellingen:

 • 2 fietsers waren aan het bellen tijdens het rijden
 • 1 bromfietser had te veel gedronken
 • 2 bromfietsers reden met een opgefokte bromfiets
 • 2 bromfietsers droegen hun helm niet
 • 1 minderjarige bromfietser vervoerde een passagier terwijl hij daar te jong voor was
 • 1 bromfietser reed zonder enig rijbewijs
 • 2 bromfietsers konden geen geldig verzekeringsbewijs van hun bromfiets voorleggen
 • 1 bromfiets was niet in orde met de technische eisen
 • 1 koerier had geen geldige verblijfsdocumenten, de Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd en de persoon kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten
 • 2 koeriers bleken illegaal tewerkgesteld
 • 2 koeriers waren niet Dimona aangemeld (aangifte van tewerkstelling). In dat kader werden nog verdere onderzoeken opgestart en vermoedelijk zullen hier nog meer dergelijke inbreuken vastgesteld worden.

“De politiezone VLAS en de inspectiediensten blijven nauwgezet samenwerken zodat deze gezamenlijke controleacties regelmatig kunnen uitgevoerd worden. De resultaten tonen aan dat het uitvoeren van controles zeker nodig blijft. De actie, die zowel een handhavende als preventieve bedoeling had, is dan ook zeker geslaagd!”