​​​​​​​Politie- en inspectiediensten controleren 9 handelszaken

De politiezone Vlas en de inspectiediensten controleerden op donderdag 10 november in totaal 9 handelszaken, verspreid over Kortrijk en Kuurne: 2 barbershops, 2 autogarages en 5 eetgelegenheden.

Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de PZ VLAS en uitgevoerd in samenwerking met de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de FOD Financiën (FIN), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de recherche van de PZ Vlas.


Belangrijkste vastgestelde inbreuken

Rekening houdend met lopende onderzoeken en om de commerciële activiteiten van de handelszaken die grotendeels in orde waren niet te schaden, worden enkel algemene resultaten meegegeven:

  • 1 restaurant diende onmiddellijk gesloten te worden door het FAVV wegens ernstige inbreuken op de hygiëne
  • 1 vaststelling inzake de niet aangifte Dimona (registratie van tewerkstelling bij de RSZ)
  • 7 inbreuken vastgesteld op het deeltijds contract
  • 1 vaststelling van schijnzelfstandig
  • 2 vaststellingen van studenten die buiten de uren aan het werk waren
  • 2 inbreuken op het correct bijhouden van het garageregister
  • 2 inbreuken op de algemene hygiëne
  • 2 inbreuken op de uitgifte van btw-ontvangstbewijzen
  • 3 inbreuken inzake het bijhouden en kunnen voorleggen van het dagontvangstenboek


“Telkens werden de nodige processen-verbaal opgesteld. De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk aantonen dat alle vormen van malafide of illegale handelsprakijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede kordaat en integraal aangepakt worden. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”