Politie- en inspectiediensten controleren 5 bars en nachtclubs

Op dinsdag 17 januari voerde de politiezone VLAS, samen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Financiën en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), controles uit in 5 bars- en nachtclubs, verspreid over Kortrijk, de Kortrijkse deelgemeenten en Kuurne.

De coördinatie en leiding van de operatie was in handen van de lokale recherche van de politiezone Vlas.

Er werden zowel sociale, fiscale als gerechtelijke inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd. De uitbaters in overtreding worden op die manier op hun plichten gewezen werden en krijgen de mogelijkheid om zich opnieuw in regel te stellen.

Verspreid over de 5 bars en nachtclubs gaat het om volgende vaststellingen:

  • 3x illegale tewerkstelling door personen die geen geldige verblijfsdocumenten voor ons land hebben
  • 1 persoon gebruikte een valse identiteitskaart
  • 1 persoon was zijn probatiemaatregelen aan het schenden
  • 1 verder onderzoek naar schijnzelfstandigheid en het sociaal statuut van de uitbater werd opgestart
  • 2 inbreuken op het correct bijhouden of kunnen voorleggen van een dagontvangstenboek

“Dergelijke gezamenlijke controleacties moeten een duidelijk en kordaat signaal zijn naar de betrokken uitbaters en de manier waarop zij hun handelszaak runnen, daarbij vaak te weinig rekening houdend met de wettelijke verplichtingen, waar het overgrote deel van de horeca-uitbaters zich wel heel goed en strikt aan houdt.“