Politie en gespecialiseerde inspectiediensten controleren de ladingzekering van zwaar vervoer

Op vrijdag 22 april, nam de verkeerspolitie van de Politiezone VLAS deel aan de provinciale controleactie op de ladingen van vrachtwagens. De zogenaamde ladingzekering houdt in dat de lading van een vrachtwagen stevig, veilig en volgens de wettelijke normering moet vastgezet zijn.

Aan deze actie namen ook de federale wegpolitie (WPR), de Vlaamse belastingsdienst (VLABEL), de douane en nog enkele andere West-Vlaamse politiezones deel. Belangrijk was ook de aanwezigheid van het parket, dat naast een theoretische opleiding meteen ook de praktijkgerichte aanpak van overtredingen inzake ladingverzekering kon meevolgen.

Vanuit de wijde omgeving van Kortrijk werden in totaal 30 vrachtwagens door de verschillende politiemotards afgeleid naar de parking van Kortrijk XPO, waar er voldoende plaats is voor een grondige controle van de ladingen en boorddocumenten (inschrijving, keuring, verzekering, rijbewijs …) van het voertuig en de bestuurder.

Er werden 19 Belgische en 11 buitenlandse vrachtwagens gecontroleerd. Er werden in totaal 21 overtredingen op de ladingzekering en nog 5 andere overtredingen vastgesteld. De bestuurders in overtreding die er niet in slaagden hun lading volgens de wettelijke normering vast te zetten, mochten met hun vrachtwagen de baan niet meer op.

“Een dergelijke gezamenlijke controleactie zorgt voor heel veel expertise op éénzelfde moment. Daardoor kan de kennis van deze gespecialiseerde materie vlot gedeeld worden en is er een kordate en vlotte aanpak van overtreders mogelijk. In de toekomst zullen nog dergelijke controles plaatsvinden in de provincie”.