Persbericht van het Federaal Parket

Het federaal parket werd in de loop van verleden week op de hoogte gebracht van een mogelijke dreiging op de persoon van de minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne.

Er werd onmiddellijk een onderzoek opgestart en toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. Uit de eerste elementen van dat onderzoek bleek al vlug dat deze dreiging diende ernstig genomen te worden.

Het nationaal crisiscentrum heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen om de minister onder verhoogde beveiliging te plaatsen. 

De minister zal wel niet deelnemen aan een aantal activiteiten die gepland waren voor de komende dagen.

In de loop van de nacht van vrijdag op zaterdag werden er in Nederland drie personen van hun vrijheid beroofd. Het federaal parket vraagt om hun overlevering.

Het onderzoek loopt nog volop en het is evident dat hierover voorlopig niet verder zal gecommuniceerd worden.