Overlastcontroles in Kortrijk opnieuw succesvol

Op maandag 22 mei voerde de politiezone VLAS in de late voormiddag en ‘s middags opnieuw overlastcontroles uit in Kortrijk. Daarbij werden zowel de stationsomgeving als andere overlastgevoelige parken en pleinen gecontroleerd. Ook de drughond was van de partij.

De politieteams controleerden in totaal 54 personen op verschillende locaties: Veemarkt, omgeving Sint-Elisabethkerk, V-Tex site, terrein voormalig ziekenhuis Loofstraat … Bepaalde van die locaties werden ook meer dan 1 keer gecontroleerd. Daarbij werden volgende vaststellingen van druggebruik en-handel gedaan:

  • op de Veemarkt werd cannabis aangetroffen bij een jongeman die probeerde weg te lopen van zodra hij de politie zag
  • ter hoogte van de Sint-Elisabethkerk:
    • werd cannabis aangetroffen bij een verdachte jongeman die, van zodra hij de politie opmerkte, wou wegvluchten
    • werden cannabis en hasj op de grond aangetroffen tijdens de controle van een groepje van 8 jongeren
  • op het braakliggend terrein waar vroeger het ziekenhuis in de Loofstraat stond, werd bij een man cannabis aangetroffen, ook hij wou vlug maken dat hij wegkwam toen hij de politie zag toekomen
  • bij die 54 gecontroleerde personen zat 1 iemand die op 3 verschillende locaties werd gespot

“De duidelijk zichtbare politiecontroles, op gerichte tijdstippen, vielen in de smaak bij de buurtbewoners, die vaak alerte getuigen zijn van dergelijke overlast. Onze politiediensten, die zowel heel zichtbaar als anoniem te werk gaan, willen het duidelijk signaal geven dat er in onze politiezone geen plaats is voor zo’n drugspraktijken en de bijkomende overlast zoals lawaaihinder, sluikstorten, wildplassen, intimidatie …. Zie je iets verdacht, aarzel niet en bel 1701.” -  Ruth Vandenberghe – burgemeester Kortrijk