Nieuwe trajectcontroles in Moeskroensesteenweg en Doornikserijksweg

Geen dodelijke of zware verkeersongevallen meer dankzij trajectcontroles

Binnenkort worden er twee nieuwe trajectcontroles van Agentschap Wegen & Verkeer geactiveerd op ons grondgebied. Eén in Aalbeke, tussen de spoorwegovergang aan de grens met Moeskroen en de kruising tussen de Bergstraat en de Lauwsestraat. En een tweede op de Doorniksesteenweg in het stuk tussen de watertoren en het kruispunt De Katte. In de loop van de zomer worden op beide locaties de camera’s opgehangen en geijkt. Daarna is het wachten op de ingebruikname.

Meer info lees je in deze persnota.