Illegale tewerkstelling vastgesteld op bouwwerf

Op maandag 6 februari voerden de politiezone Vlas en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een gezamenlijke controleactie uit op een groot bouwwerf in Kortrijk.

De actie werd gecoördineerd door de lokale recherche van de PZ Vlas. Op de werf werden alle 25 aanwezige werklieden door de RSZ nader gecontroleerd en verhoord. 12 personen bleken niet in orde te zijn. Het waren allen Roemeense onderdanen die werkten voor Belgische ondernemingen.

Bij 5 personen werd de inbreuk schijnzelfstandigheid vastgesteld en proces-verbaal opgesteld. Zij waren allen aan het werk in de sector ‘Afbraakwerken’.

De 7 andere personen werkten in de sector ‘Metselwerken’. Tegen 6 van hen werd een proces-verbaal opgesteld omdat ze ook niet Dimona aangemeld waren (het ging hier om zuiver zwartwerk). De 7e persoon was wel aangemeld maar bleek te weinig prestaties door te geven.

“Uit deze korte actie blijkt nog maar eens dat het probleem van sociale fraude nog altijd sterk aanwezig is in de bouwsector en dat dergelijke acties dus meer dan nodig zijn. Met dergelijke controles willen politie en RSZ een duidelijk signaal naar de malafide bouwbedrijven dat er in Kortrijk, Kuurne en Lendelede wel degelijk toezicht gehouden wordt op deze wetgeving en er kort op de bal gespeeld wordt. Deze gezamenlijke aanpak wordt zeker herhaald.”