Dispatching PZ VLAS in volledig nieuwe hoogtechnologische uitrusting

Klaar voor de operationele uitdagingen van de toekomst

De politiezone VLAS beschikt sinds jaar en dag over haar eigen dispatching, een bewuste keuze. Deze meldkamer is het kloppend hart van het korps en is de klok rond operationeel, snel, efficiënt en kwaliteitsvol, ten dienste van de inwoners en bezoekers van Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
 

Technologische evolutie

De dispatching fungeert als ‘intelligence cel’ waarbij grote hoeveelheden aan informatie en data verwerkt worden.

“Om al deze informatie te kunnen verwerken en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare bronnen, kijken wij steeds uit naar de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo kunnen wij onze dienstverlening naar de burger en de ondersteuning naar de politieteams op het terrein permanent op een kwalitatief hoog niveau houden. Daarom werd beslist om het OpSpace systeem van Barco aan te kopen en in gebruik te nemen.“ 

En om aan de noden van een moderne meldkamer en van de dispatchers, calltakers en operationele leiding te voldoen, werd bijkomend een aangename en ergonomische werkplaats gecreëerd door te investeren in een gloednieuwe infrastructuur.


Algemene werking van een eigen dispatching

Als burger kan je binnen de grenzen van Kortrijk, Kuurne en Lendelede telefonisch inbellen op het verkort oproepnummer 1701. Hierbij krijg je twee opties:

Optie 1: een politieploeg ter plaatse

Binnen de PZ Vlas staan wij als REM (remote) dispatching autonoom in voor het aansturen en dispatchen van onze operationele ploegen op het terrein. Dit houdt in dat je bij het kiezen van de optie rechtstreeks in contact komt te staan met een dispatcher die op dat moment de functie van de support uitoefent. Deze support zal het inkomende gesprek verwerken en op basis van de bestaande informatie beslissen om al dan niet een interventieploeg ter plaatse te sturen, een doorverwijzing naar de dienst aangiften uit te voeren, …

Als er geopteerd wordt om een interventieploeg ter plaatse te sturen, worden de gegevens digitaal en in realtime overgemaakt aan de dispatcher. Deze persoon zal instaan voor het aansturen van de ploeg op het terrein en zal de nodige informatie radiofonisch doorgeven. Bijkomend worden opzoekingen uitgevoerd in onze politionele databanken en worden camerabeelden bekeken.

De dienst dispatching fungeert dus als tussenstation voor de verwerking van informatie, data, gegevens, camerabeelden …  en maakt deze over aan de operationele ploegen op het terrein. Zo kunnen de interventieploegen zo goed mogelijk geïnformeerd een interventie aanvatten.

De Teamcoördinator (TC) is een hoofdinspecteur en behoudt het overzicht over de ploegen. Tegelijkertijd staat deze persoon in voor de operationele werking van de zone.


Optie 2: je hebt een administratieve vraag

Bij het kiezen van de optie 2, kom je in contact te staan met een calltaker, dat kan een lid zijn van het burgerpersoneel van PZ Vlas of een medewerker van Securitas. Deze persoon zal instaan voor het beantwoorden van jouw administratieve vraag, het doorverwijzen naar de correcte contactpersoon bij de PZ Vlas of het doorsturen naar de support/dispatcher voor het alsnog aanmaken van een interventie.

Deze medewerker staat ook in voor het realtime bekijken van camerabeelden.

 

New way of working – OPSPACE

Om de ploegen op het terrein optimaal te kunnen aansturen en ondersteunen, maakt onze moderne meldkamer gebruik van verschillende systemen voor de verwerking van camerabeelden, data, informatie, dronebeelden … Om al deze systemen optimaal te kunnen benutten, zou 1 dispatcher gebruik moeten maken van 9 beeldschermen, 6 muizen en 6 toetsenborden.

OpSpace beidt onze dispatchers de mogelijkheid om al die verschillende bronnen en Pc’s aan te sturen vanuit 1 OpSpace Seat, bestaande uit 2 beeldschermen, 1 muis en 1 toetsenbord. Bronnen en pc’s kunnen bijkomend gedeeld worden tussen de verschillende gebruikers van de OpSpace Seats waardoor de samenwerking tussen de dispatchers (support en dispatcher), teamcoördinatoren en Securitas geoptimaliseerd wordt.

Snel informatie raadplegen, verwerken en doorgeven aan de ploegen op het terrein vormt de basis voor efficiënt en doeltreffend politiewerk. De implementatie van de OpSpace in de meldkamer van de PZ Vlas biedt de dispatchers de mogelijkheid om aan deze noden te voldoen.


Nieuw interieur

Om aan de noden van een moderne meldkamer te voldoen, werd een aangename en ergonomische werkplaats gecreëerd.

Dit werd mogelijk gemaakt in samenwerking met de firma Creon. De positionering van de verstelbare werktafels en het plaatsen van de beeldschermen op de ergonomische tafels van Creon, zorgen voor rust en comfort. De mogelijkheid tot het aanpassen van de werkplaats naar de individuele noden van elke medewerker is van groot belang voor het comfort van een dienst met een 12-uren dienstregeling.

Op dit moment hebben wij een aantal nieuwe 24/7 stoelen in testfase zodat ook deze terug voldoen aan de ergonomische voorwaarden.


CC-GEM

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een implementatie van een volwaardig CC-GEM (gemeentelijk coördinatiecomité) in volle gang. Hiervoor is een samenwerking op poten gezet tussen de politiezone Vlas, de noodplanningscoördinatoren van Kortrijk, Kuurne en Lendelede en de brandweerzone Fluvia.

Met de vernieuwing van onze dispatching werd rekening gehouden met de komst van het CC-GEM. De werking van het CC-GEM wordt afgestemd op de werking van de dispatching en geïntegreerd binnen het OpSpace systeem. Op die manier kan de samenwerking tussen onze meldkamer en het CC-GEM geoptimaliseerd worden en kunnen PC’s en bronnen in hetzelfde netwerk gedeeld worden. Efficiëntie en samenwerking staan hierbij centraal.

In functie van de komst van het CC-GEM werd in samenwerking met de firma Barco een tijdelijk commando opgericht conform de werking van het CC-GEM. Tijdens de Sinksenfeesten (zie apart nieuwsbericht) dit verlengde weekend zal de commandopost permanent bemand worden en zal het evenement in samenwerking met andere disciplines (brandweer, medische discipline) en externe partners beheerd worden.