Burgemeesters akkoord om politiezone uit te breiden van 261 naar 271 medewerkers

Op vrijdag 14 januari 2022 stelde het politiecollege 9 nieuwe PZ VLAS medewerkers voor. Dit gebeurde n.a.v. hun eedaflegging. Zoals steeds werd ook een groepsfoto genomen van alle nieuwe collega’s, samen met de 3 burgemeesters en de korpschef. En er was nog goed nieuws, want het politiecollege deed de aankondiging van 10 extra plaatsen voor het operationeel kader.

De 9 nieuwe politiemensen gaan aan de slag in de afdelingen Interventie, Wijkwerking, Recherche en Informatiebeheer. 

Op 1 december 2021 startte recent al 1 nieuwe medewerkster, op 1 januari 2022 startten nog eens 8 nieuwe medewerkers. Alle 9 staan samen met het politiecollege op de foto en legden ook de eed af:

  • 2 hoofdinspecteurs starten als teamchef in de Interventie (Veronique P. en Simon D.)
  • 1 inspecteur start in de Interventieteams (Mario Decraene)
  • 1 hoofdinspecteur en 1 inspecteur starten in de Recherche
  • 2 wijkinspecteurs starten in het wijkteam Kortrijk (Lucas Crepel en Eric Gysen)
  • 2 assistentes starten in het Informatiebeheer (Brenda Bertin en Stefanie Heydens)

Maar er is meer! Het politiecollege besliste op vrijdag 14 januari 2022 ook om het operationeel kader uit te breiden van 261 naar 271 medewerkers, 10 extra plaatsen dus.

Deze uitbreiding is hoognodig, want het takenpakket van een lokaal politiekorps zoals PZ Vlas is alleen maar uitgebreider geworden. Door de gewijzigde maatschappelijke context wenst de PZ VLAS verder in te zetten op kwaliteit, zowel op het vlak van preventief als handhavend politiewerk.
 

Extra plaatsen in Wijkwerking, Sociale Politie en Recherche

1. Afdeling Wijkwerking

Ruth Vandenberghe – burgemeester Kortrijk: “Met de versterking van de Wijkwerking zorgen we voor meer blauw op straat. Een goede dienstverlening in de wijken is zowel voor de stad als voor de politiezone cruciaal. Om dat contact met de inwoners en bezoekers van Kortrijk, Kuurne en Lendelede kwalitatief te houden, moeten er voldoende wijkinspecteurs zijn die vlot aanspreekbaar zijn, hun wijk goed kennen en die constructief oplossingen zoeken. Om dat mogelijk te maken zetten we ook in op een verdere digitalisering van hun papierwerk, zodat ze nog meer onder de mensen kunnen zijn.”

Er zal ook versterking gezocht worden voor de leiding van de Wijkwerking, om zo de wijkinspecteurs de nodige ondersteuning te geven in de aanpak van de maatschappelijke problemen van elke dag. De verdere digitalisering van de woonstcontrole zal een volgende belangrijke stap zijn in de afbouw van de ‘administratieve winkel’ en zal meer ruimte creëren voor het menselijke contact en probleemoplossende gesprekken op het terrein.


2. Afdeling Sociale Politie

In de Sociale Politie komen ook extra plaatsen open, zodat deze belangrijke tweedelijns politiezorg de kwaliteit kan bieden die nodig is.

Carine Dewaele – burgemeester Lendelede: “Deze gespecialiseerde medewerkers werken rond kwetsbare gezins- en familiesituaties. Het gaat om vaak trieste geschillen die zich vrij onzichtbaar achter de gevels van de huizen afspelen maar heel veel impact hebben op de slachtoffers. Denken we maar aan de vele feiten intrafamiliaal geweld, zedenfeiten, verslavingsproblematiek … . De opvang, opvolging en empatische aanpak is hier van cruciaal belang.”

Naast een kwaliteitsvol onderzoek werken de medewerkers van de Sociale Politie voor de slachtoffers ook verdere trajecten uit, dit samen met de externe partners.

Daarnaast wil de PZ Vlas ook meer focussen en inzetten op de jeugd en de jongeren. Zij zijn een belangrijke doelgroep én ook onze toekomst. In de jeugdjaren wordt een belangrijke basis gelegd voor de verdere stappen in het leven. Het doel is om vanuit de afdeling Sociale Politie bepaalde jongeren in moeilijke gezinssituaties op te volgen en hen zoveel als mogelijk een persoonsgebonden traject aan te bieden.

Ook wanneer jongeren criminele feiten plegen, blijven we geloven dat er voor elk van hen een betere toekomst is. De politionele aanpak daarvan doe je niet van achter een computer, dat is mensenwerk die tijd en ruimte nodig heeft. Die tijd willen we maken en elke jongere die we hierbij kunnen helpen, is een succes. Deze aanpak vertaal je niet in cijfers, maar de dagelijkse verhalen uit de realiteit tonen aan dat we hierin verder moeten gaan en investeren.


3. Afdeling Recherche met onder meer de Local Computer Crime Unit

Francis Benoit – burgemeester Kuurne:  “De aanpak van cybercrime is ontegensprekelijk ook een dagelijks aandachtspunt. Het is overduidelijk dat dit hét huidige en toekomstige criminaliteitsfenomeen is. Dagelijks zijn er slachtoffers die online en via sociale media opgelicht worden, vaak voor duizenden euro’s. Maar PZ Vlas, met onder meer haar Local Computer Crime Unit (LCCU) maakt werk van de opsporing van internetcriminelen. Zo werd er vorig jaar, in 2021, door onze diensten nog 451.000 euro aan online gestolen geld gerecupereerd door gericht en doorgedreven onderzoek.”

Maar dergelijk onderzoek is heel intensief politiewerk. De criminelen werken soms via tussenpersonen, vanuit het buitenland … Slachtoffers hebben dan wel geen fysiek contact met de daders maar de impact is soms des te groter. Wie jaren zijn centen heeft gespaard en deze dan in één klik verliest, verdient ook een politie die er voor hen staat.

Vandaar dat de LCCU wordt uitgebreid, zodat elke aangifte een degelijke analyse krijgt. Dit moet de politie in staat stellen om alles te doen wat mogelijk is om het geld te recupereren en de daders te identificeren.

Binnen de Recherche worden daarom de LCCU en team Personen versterkt, want beide teams werken intensief samen als het over de aanpak van cybercrime gaat. Daarnaast doen beide teams ook onderzoeken rond zedenfeiten, kinderporno … enzovoort.  Bij zo’n gevoelige dossiers is ook expertise nodig voor onder meer het uitlezen van computers en smartphones.

Filip Devriendt:“Als korpschef wens ik hierbij expliciet de drie burgemeesters te bedanken om hun volle steun te geven aan het korps. Zij zijn als lid van het politiecollege meer dan ooit overtuigd en wensen absoluut een kwaliteitsvolle lokale politie die er staat voor al haar inwoners als het nodig is. We willen blijvend kwaliteit leveren op elk vlak, zowel qua preventie als qua handhaving, zowel als eerstelijnspolitie tot de opvolging van de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Het verschil wordt gemaakt door de PZ VLAS medewerkers, die zich dagelijks hiervoor inzetten en engageren. Zij verdienen meer dan ook die versterking en politionele middelen.”

Wie interesse heeft om de politiezone VLAS te versterken, kan alle info krijgen via onze webpagina ‘Een job bij de politie’.