Verhoogde veiligheidsaanpak voor Ezelsfeesten Kuurne

Van vrijdag 1 t.e.m. maandag 4 oktober, vinden in Kuurne de populaire Ezelsfeesten plaats. Met de alom aanwezige ‘knaldrang’ bij iedereen, worden bijgevolg heel wat uitbundige feestvierders verwacht. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zowel voor bezoekers als omwonenden, beslisten de burgemeester en de politiezone VLAS om enkele extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Bovenop de reeds voorziene inzet, zullen elke dag en nacht extra politiemensen en een patrouillehond toezicht houden op het feestgebeuren.

Alle tenten in de feestzone moeten sluiten om 03.30 uur ’s nachts. Voor de cafés werd beslist dat zij vanaf 03.00u ’s nachts het maximaal geluidniveau van 85 decibel niet mogen overschrijden. De politiediensten zullen daar strikt op toezien.

Op zondagavond 3 oktober gaat ook discotheek Diedjies voor het eerst weer op volle capaciteit open. Dat betekent opnieuw meer parkeer- en verkeersdrukte in de omgeving van de Koning Leopold III-straat. Daarom zet Huis Van Wonterghem stewards in om wildparkeren te vermijden. Zij staan in nauw contact met de politie. Overtreders die de richtlijnen negeren zullen geverbaliseerd worden.

Francis Benoit – Burgemeester Kuurne: “We zijn met z’n allen zo verheugd en opgetogen dat onze Ezelsfeesten opnieuw in volle glorie kunnen doorgaan. Het enthousiasme in de gemeente is duidelijk voelbaar dus dat belooft. Als gemeentebestuur en lokale politie is het onze taak om te waken over de (verkeers)veiligheid van iedereen. De extra aanwezigheid van de veiligheidsdiensten moet daar mee voor zorgen, maar uiteraard rekenen we ook op de verantwoordelijkheid van elke feestvierder.”

Meer info: www.ezelsfeesten.be