Veiligheidsmaatregelen op en rond Kamping Kitsch

Op zaterdag 21 augustus, van 12.00 uur ’s middags tot 24.00 uur ‘s nachts, vindt op de site van Sportcampus Lange Munte in Kortrijk het Kamping Kitsch Club festival plaats. Het feestgedruis zal met vuurwerk afgesloten worden.

In een COVID SAFE kader worden 18.000 bezoekers verwacht. Het event is daarmee uitverkocht. Voor de organisatoren, het Kortrijkse stadsbestuur en alle hulpdiensten is de veiligheid van elke bezoeker dan ook primordiaal. Tijdens de grondige voorbereiding werden de nodige veiligheidsmaatregelen en -middelen vastgelegd.

We zetten ze kort even op een rijtje:  

 

Algemene veiligheidsmaatregelen:

 • ALLE bezoekers van Kamping Kitsch Club zijn verplicht via de COVID CHECK te passeren in Hall 3 van Kortrijk Xpo.
   
 • De politiezone VLAS zal, in samenwerking met de federale politie, de private veiligheidsdiensten en alle andere hulpdiensten, permanent zichtbaar aanwezig zijn in en rond de festivalsite, met als uitvalsbasis het politie- en hulpverleningsdorp en een aparte commandopost samen met de andere hulpdiensten.
 • Bovendien zullen de politiediensten ook discreet aanwezig zijn tussen de festivalgangers.
 • Er geldt een nultolerantie voor drugs. Er zullen drugscontroles zijn aan de ingang en ook op de festivalsite zelf. Bezit en/of verkoop van verdovende middelen betekent een ONMIDDELLIJKE en DEFINITIEVE verwijdering van het terrein.
 • De politiemensen die de drugscontroles uitvoeren krijgen de steun van de drughonden.
 • Ook personen die ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag plegen worden onmiddellijk en definitief verwijderd van het terrein.
 • De volledige site staat onder permanente camerabewaking om eventueel ongewenst gedrag, druggebruik/verkoop en andere overlast optimaal te kunnen monitoren, daarbij wordt ook de PZ VLAS drone ingezet.
 • Voor het handhaven van de algemene veiligheid worden de politiediensten bijgestaan door een groot aantal private veiligheidsmensen.
 • Na afloop van het festival zal de politie, bij de uittocht van de bezoekers, op strategische plaatsen rond Sportcampus Lange Munte, Kortrijk Xpo, het station, de uitgaansbuurten in het centrum ... toezicht en patrouilles uitvoeren om vandalisme, lawaaihinder, wildkamperen en alle andere vormen van overlast tegen te gaan.  

 

Verkeersveiligheid:

De organisatoren en hulpdiensten zorgden voor een volledig nieuw mobiliteitsplan om nog minder verkeersoverlast rond de festivalsite te hebben:

 • bussen en bezoekers die met hun persoonlijk voertuig komen, worden afgeleid naar Kortrijk Xpo
 • de festivalsite wordt hermetisch afgesloten en er geldt een parkeerverbod 
 • de omliggende woonwijken worden door stewards afgesloten en bewaakt om wildparkeren tegen te gaan
 • zowel de fietsbrigade, de motorrijders, als de politie te paard zullen controleren op wildparkeren en wildkamperen
 • na afloop van het festival wordt een maximaal aantal politiemensen, private veiligheidsmedewerkers en stewards ingezet om een (verkeers)veilige uitstroom van het publiek op openbare weg te garanderen.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen:

In de omliggende straten en wijken zullen tussen zaterdag 21 augustus, 08.00, en zondag 22 augustus, 03.00 uur, volgende tijdelijke verkeersmaatregelen gelden:

Het verkeer van alle voertuigen is verboden in de Ambassadeur Baertlaan, tussen de Etienne Sabbelaan en de rotonde ter hoogte van de Bad Godesberglaan.

Tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Etienne Sabbelaan, in de richting van de Schaapsdreef tot aan de in/uitrij van de Kulak (en omgekeerd na afloop van het event).

Tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Schaapsdreef, vanaf ’t Hoge tot aan de Etienne Sabbelaan, in de rijrichting van de Etienne Sabbelaan.

Enkel bewonersverkeer toegelaten in volgende straten:

  • Saint-Cloudlaan – Greenvillelaan – Spoelberg – Gerstelaan – Lijsterlaan – Beeklaan - Albert Einsteinlaan – Boevekerke – Klaverstraat – Tarweveld

Enkel plaatselijk verkeer toegelaten in volgende straten:

  • Bad Godesberglaan, tussen de rotonde aan SC Lange Munte, in de richting van Zwevegem
  • Morinnestraat, tussen de Baaistraat en de Oudenaardsesteenweg, dit in beide rijrichtingen
  • Roggelaan, in beide rijrichtingen
  • Steenbakkersstraat
  • Schepen Duyckstraat
  • Ten Houte.

“Alle omwonenden werden op voorhand per brief ingelicht over bovenstaande verkeersmaatregelen. Dankzij een goede verstandhouding hebben de organisatoren, de Stad Kortrijk en de hulpdiensten samen een geslaagde voorbereiding achter de rug.“

Meer info over de COVID SAFE aanpak van de organisatoren vind je via: www.kampingkitschclub.be.