Synthetische drugslabo’s in West-Vlaanderen: Federale Gerechtelijke Politie roept op om verdachte situaties te melden

De Federale Gerechtelijke Politie in West-Vlaanderen wil zoveel mogelijk inwoners van de provincie aansporen om aanwijzingen van synthetische drugslabo’s of een dumping van drugsafval te melden bij hun lokale politiezone. Aan de hand van een checklist van mogelijks verdachte zaken of situaties, kunnen burgers mee helpen uitkijken en zo de strijd van de politie tegen criminele drugsorganisaties vooruit helpen.

Afgelopen maand ontmantelde de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen twee actieve drugslabo’s, één in Izegem en één in Oostkamp. Daarnaast werden verschillende dumpingen van drugsafval ontdekt, onder andere in Diksmuide en zeer recent nog in Passendale. Dat drugscriminelen zich niet meer beperken tot de grensregio in Limburg en Antwerpen voor het opzetten van labo’s was al langer duidelijk. Toch zijn de vele vaststellingen op korte tijd in West-Vlaanderen opmerkelijk.

Hoofdcommissaris Kurt Desoete, gerechtelijk directeur van de FGP West-Vlaanderen, geeft toelichting bij de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit: “We proberen de organisaties te ontmantelen, de verdachten te arresteren en voor de rechter te brengen, de verdovende middelen uit de markt te nemen én de criminele winsten op te sporen. Maar ook bijvoorbeeld verhuurders van loodsen die voor een hoog huurgeld al eens een oogje dichtknijpen ontspringen de dans niet.” 
 
Dergelijke drugslabo’s worden vaak ingericht in onopvallende loodsen en boerderijen, maar evenzeer in woningen. Hoewel de criminele organisaties hun activiteiten natuurlijk proberen te verbergen, zijn er verschillende indicatoren die buurtbewoners zouden kunnen alarmeren. FGP West-Vlaanderen roept de bevolking dan ook op om waakzaam te zijn en mogelijks verdachte activiteiten te melden bij hun politiezone. Om veiligheidsredenen kan de melder daarbij anoniem blijven.
 
Gerechtelijk directeur Kurt Desoete: “Bij recente onderzoeken vernamen we van buurtbewoners dat ze al wel eens iets eigenaardigs hadden opgemerkt. Maar al te vaak wordt dit niet gemeld aan de politie. Dat kan nochtans eenvoudig, via een aangifte of een contact met de wijkagent van de Lokale Politie. Elke melding, hoe klein ook, kan van groot belang zijn. Neem wel geen risico en ga niet zelf op onderzoek uit: de producenten maken dikwijls deel uit van een grotere organisatie en gaan geweld niet uit de weg.” 
 
Checklist met verdachte situaties 
 
Criminele organisaties trachten hun activiteiten natuurlijk af te schermen van de buitenwereld. Wie weet waar hij op moet letten, kan echter in veel gevallen toch signalen opmerken. Aanwijzingen van een clandestien labo kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Aanwezigheid van chemische (zoals aceton) of anijsachtige geuren 
  • Abnormale rook of dampen 
  • Activiteit in normaliter leegstaande panden, al dan niet op vreemde tijdstippen 
  • Plotseling bijgeplaatste verluchtingsgaten  
  • Ramen die afgeplakt worden om inkijk te vermijden 
  • Opvallende beveiliging (camerabewaking, afsluitingen, zware sloten, bewegingssensoren, …) aan op het eerste zicht verlaten plaatsen 
  • Aanvoer van chemische producten in jerrycans, grotere vaten of gasflessen 
  • Aan- en afrijden van bestelwagens, al dan niet met buitenlandse nummerplaten, op ongewone tijdstippen

De productie van synthetische drugs leidt tot gevaarlijk afval, dat vaak in vaten in de natuur wordt gedumpt of in de grond ingegraven. De toxische restproducten worden soms ook gewoon op de grond of in waterlopen geloosd. Vermijd contact met deze producten, hou afstand en meld de dumping meteen aan de politie. Het opruimen en vernietigen van dit chemisch afval is werk voor specialisten.
 
Alle verdachte situaties mogen gemeld worden aan de Lokale Politie, in het commissariaat of bij de wijkagent. 

Daarnaast bestaan er in de provincies Limburg en Antwerpen specifieke meldpunten: