Resultaten drugs- en overlastcontroles op Kamping Kitsch

Er werden in het politiedorp aan de ingang van de festivalsite in totaal 1300 bezoekers onderworpen aan een drugscontrole. Daarvoor kregen de politiemensen de steun van de stille drughonden en hun geleiders.

De drughonden duidden 61 personen aan. Alle 61 werden vervolgens grondig gefouilleerd:

  • 29 van hen waren positief, m.a.w. zij hadden drugs mee, telkens goed verstopt:
   • zij kregen allemaal een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS), met mogelijkheid via de betaalterminal
   • zij werden daarna allen definitief van de festivalsite verwijderd
  • 31 waren vals positief en gaven allen toe ofwel recent drugs te hebben gebruikt of drugs op zak te hebben gehad
  • de aangetroffen drugs waren cannabis, cocaïne, XTC, hasj …

Daarnaast werden 4 personen (bestuurlijk) aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, voor openbare dronkenschap of een combinatie van beiden.