Politiegebouw in Kuurne wordt eigendom van PZ Vlas na 15 jaar huur

De beslissing om het politiegebouw in Kuurne aan te kopen werd gisterenavond, maandag 6 juli 2021, uit de doeken gedaan door de burgemeester, onze korpschef en de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij 'Eigen gift, eigen hulp' uit Kuurne.

Lees hieronder meer info in de persnota.

De politiezone Vlas huurt sinds 1 april 2006 de gelijkvloerse verdieping van het appartementsgebouw op het Weggevoerdenplein 1 in Kuurne, om er de lokale politiepost in onder te brengen. Het gebouw is uitstekend gelegen, pal in het centrum van de gemeente, en vormt dus een ideale uitvalsbasis voor de 7 politiemensen die er momenteel werkzaam zijn.

De zone krijgt nu de uitgelezen kans om deze gelijkvloerse appartementsverdieping, inclusief 4 parkeergarages, aan te kopen van de sociale bouwmaatschappij ‘Eigen gift, eigen hulp’ uit Kuurne. De verkoopprijs werd bepaald op € 590 000.

Burgemeester Francis Benoit: “De definitieve ondertekening van het aankoopcontract is voorzien eind augustus begin september 2021. Van zodra dit alles rond is, plannen we een grondige opknapbeurt, zowel vanbinnen als vanbuiten. Het gebouw moet nog functioneler worden en een meer betere politielook krijgen, waar bezoekers op een professionele manier verder geholpen kunnen worden.”


Zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar in een toekomstgericht Kuurne

Als lokale politiezone is een nauw contact met de inwoners van primordiaal belang. De politiemensen die in Kuurne aan de slag zijn, weten als geen ander wat er leeft bij de bevolking op het vlak van (verkeers)veiligheid. Een eigen professioneel uitgebouwde politiepost helpt de politiemannen en –vrouwen van Kuurne mee om nog meer bereikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor alle inwoners en bezoekers.

Bovendien past een eigen en gemoderniseerde politiepost perfect in de grootse plannen en ingrijpende werken voor een toekomstgericht Kuurne. Het centrum wordt zoals aangekondigd volledig heraangelegd en daarbij mag ook de belangrijke veiligheidsfunctie die een lokale politiepost heeft niet vergeten worden, wel integendeel.

Kuurnse politieraadsleden Bert Deroo, Marc Plets en Jeroen Dujardin: “Van zodra onze politiezone de kans kreeg om het politiegebouw in Kuurne aan te kopen, werd niet getwijfeld en werd meteen gestart met de aankoopprocedure. Ondertussen is dit goedgekeurd door zowel het politiecollege als de politieraad. Door eigenaar te worden van een eigen politiepost kunnen we als zone nu nog meer werk maken van politiewerk op maat van de Kuurnse bevolking. We zorgen er samen voor dat het gebouw de politionele uitstraling krijgt dat het verdient.”