Politie vraagt extra alertheid voor internetcriminaliteit

Dagelijks worden slachtoffers opgelicht, vaak voor duizenden euro’s

De politiezone VLAS merkt dat er recent opnieuw heel wat inwoners van Kortrijk, Kuurne en Lendelede het slachtoffer werden van oplichters via het internet, het zogenaamde phishing. Het gaat om verschillende manieren van oplichting, heel vaak inspelend op de actualiteit om zo geloofwaardig over te komen.

Ondanks de periodieke waarschuwingen en preventietips van politiediensten, preventiediensten, steden en gemeenten, de media … blijven nietsvermoedende slachtoffers vallen.

De internetcriminelen zijn heel professioneel en vindingrijk om hun slachtoffers op te kunnen lichten. Ze werken in op het gemoed, gebruiken een actuele problematiek en hanteren een korte tijdslimiet voor het slachtoffer om te handelen.
Bij alle online oplichtingen moet het slachtoffer op een bepaald moment persoonsgegevens, een bankkaartnummer, een bankcode … doorgeven, dit meestal na het aanklikken van een link in een e-mail, sms of whatsapp bericht.

De vraag naar deze gegevens wordt ook meestal voorafgegaan door een authenticatiebericht waarbij de verdachte zich als een ander persoon voordoet om het vertrouwen te wekken bij zijn slachtoffer.


Recente feiten en methodes van online oplichting
 

  1. Valse e-mails met daarin een link

Het slachtoffer kreeg een valse e-mail van de bankinstelling met daarin een link om een nieuwe kaartlezer aan te vragen. De link werd geopend en het slachtoffer deed enkele verrichtingen met zijn huidige kaartlezer. De dader(s) kon zo 1.950 euro buitmaken.

Het slachtoffer kreeg een valse e-mail van Itsme, met daarin een link, met de vraag om Itsme opnieuw te activeren omdat de applicatie geblokkeerd zou zijn. De link werd geopend en het slachtoffer deed de nodige handelingen met zijn kaartlezer. Een paar dagen later stelde het slachtoffer vast dat er 3.500 euro van zijn rekening was.

Het slachtoffer kreeg een valse e-mail van My e-box, met daarin een link, om zo een uitkering van de zorgkas te ontvangen. De link werd geopend en het slachtoffer voerde daarna handelingen uit met zijn bankkaart en rekeningnummer. De buit was 2.000 euro.

Het slachtoffer wou iets aankopen via een 2de hands verkoopsite. De verkoper vroeg een voorschot van 4 euro voor de verzending. Het slachtoffer ontving daarop een mail met een valse link. De link werd geopend en de 4 euro werd overgeschreven via de kaartlezer. De dader kon zo 2.700 euro buitmaken.

Het slachtoffer wou enkele online bankverrichtingen doen. Hij logde in via Itsme en kreeg een sms met daarin een link naar een website. Hij opende de link en kwam terecht op een valse website van zijn bankinstelling. Er werd meer dan 10.000 euro buitgemaakt.

Het slachtoffer kreeg een valse e-mail van de Vlaamse Overheid over het ontvangen van een coronapremie, met daarin een link. De link werd geopend en met de kaartlezer werden enkele gegevens uitgewisseld. De buit was 1.600 euro.

Het slachtoffer kreeg een e-mail met een QR code om een corona boosterprik te krijgen. Bij het scannen van de QR code werd meteen gevraagd om in te loggen via Itsme. Het slachtoffer deed dit maar kreeg de melding dat Itsme geblokkeerd was en opnieuw geactiveerd moest worden via een link. De link werd open geklikt, de nodige verrichtingen werden gedaan met de kaartlezer. Het slachtoffer verloor 7.800 euro.


2. Oplichting die start via de telefoon

Een valse Microsoft medewerker belde het slachtoffer op om te melden dat zijn laptop gehackt was. Het slachtoffer startte zijn laptop op. De valse medewerker gaf een website door die zo kon helpen om het probleem op te lossen. Daarna kreeg het slachtoffer een link doorgemaild om 50 euro te betalen voor de geleverde diensten. De link werd geopend en de 50 euro werd betaald via de kaartlezer. Uiteindelijk werd bijna 15.000 euro buitgemaakt.
 

3. Oplichting die start via een sms of whatsapp bericht

Het slachtoffer kreeg een sms, zogezegd van zijn zoon die zegt dat hij een nieuw gsm-nummer heeft. De valse zoon vraagt aan zijn vader om geld over te schrijven omdat er enkele dringende betalingen moeten gebeuren en hij dit nog niet kan doen via zijn nieuwe smartphone omdat de bank app nog niet geïnstalleerd is. Het slachtoffer ging mee in het verhaal en stortte 6.800 euro in verschillende verrichtingen naar de rekeningnummers die de valse zoon had doorgestuurd per sms.
 

4. Vriendschapsfraude via Facebook

Via Facebook kregen verschillende slachtoffers een vriendschapsverzoek van een rijke dokter, een generaal, een rijke industrieel … dus van iemand die zij totaal niet kennen. Na wat heen en weer gechat, start de ‘rijke vriend’ met berichtjes waarin hij zijn liefde verklaart voor het slachtoffer. De berichten gaan als volgt verder: de ‘prins op het witte paard’ zit echter vast in een oorlogsgebied in het buitenland en van zodra hij zich kan vrijmaken gaan ze samen een nieuwe toekomst opbouwen. Hij heeft een erfenis gekregen van enkele miljoenen euro’s maar deze staan geblokkeerd. Hij kan nu vanuit het oorlogsgebied geen geld overmaken om die erfenis vrij te maken en vraagt daarom aan het slachtoffer om financiële hulp. Of hij moet dringend een operatie ondergaan en heeft daarvoor geld nodig.

De slachtoffers gingen in op de verzoeken en stortten telkens geld. In sommige gevallen werd voor meer dan 100.000 euro buitgemaakt.


5. Valse helpdesk om Itsme te installeren:

Het slachtoffer wilde Itsme downloaden maar dit lukte niet meteen. Via de computer werd een online helpdesk gezocht om Itsme toch te kunnen installeren. Het slachtoffer kwam echter terecht op een valse helpdesk. Daar gebeurden enkele verrichtingen met de kaartlezer. Kort daarop zag het slachtoffer dat er 6.500 euro van zijn rekening verdwenen was.

 

“Aan de hand van deze voorbeelden wil politiezone vlas nog eens duidelijk maken dat het telkens om aanzienlijke en zelfs heel grote bedragen gaat die worden buitgemaakt. Per week gaat het gemiddeld om minstens 50.000 euro, dit op basis van de aangiften die hier in het commissariaat gebeuren.”

Iedereen die zich goed wil informeren en up-to-date wil blijven over cybercrime, kan terecht op www.cyberpreventie.be. Deze gloednieuwe website werd gemaakt door de Local Computer Crime Unit (LCCU) van PZ Vlas en het stedelijk preventieteam van de stad Kortrijk. De site bevat een ruim aanbod aan preventiecampagnes, preventiefilmpjes, voorstellingen, educatieve pakketten en spelmethodes om cybercriminaliteit tegen te gaan en alle burgers, van jong tot oud, te informeren.

 

Wees altijd alert met e-mails en social media: 

  • Neem de nodige tijd en lees met aandacht het bericht.
  • Handel nooit snel.
  • Klik niet op de meegestuurde link.
  • Verifieer of het bericht, eventueel met authenticatie, via een andere methode of het juist is.
  • Geef nooit codes, persoonsgegevens of bankgegevens door aan derden, evenmin een scan van uw identiteitskaart.

Voer geen/niet onmiddellijk betalingshandelingen uit.