Stad Kortrijk en PZ Vlas pakken met Plan BUDA overlast in de omgeving aan

De stad Kortrijk en de politiezone Vlas stelde de voorbije maanden vast dat de overlast voor passanten en buurtbewoners in de omgeving van de skatebowl, Buda Beach, Dam en parking Broel onaanvaardbaar is toegenomen.

Langs de Leie gaat het om personen die jongeren wegjagen of wandelaars intimideren en die zich schuldig maken aan vandalisme, wildplassen en zwerfvuil. Maar het gaat ook over gauwdiefstallen van bv. een gsm of draagbare muziekboxen, afpersing van jongeren, en in het ergste geval zelfs over vechtpartijen met slagen en verwondingen als gevolg. Op de parking Broel is er dan weer sprake van asociaal patsergedrag door luid op te trekken met bromfietsen en auto’s, door het stichten van kleine brandjes, vandalisme aan banken en materiaal en zelfs van het gebruik en de verkoop van drugs. In de hele omgeving werden in de periode van amper 2 maand niet minder dan 16 processen-verbaal opgesteld voor criminele feiten.

Met de geleidelijke heropening van de horeca sinds 17 mei, verhoogde toezichten van de politiezone Vlas en de plaatsing van extra verlichting en een tijdelijke vaste bewakingscamera, is de overlast in de omgeving alvast verbeterd, maar nog niet verdwenen.

Met plan BUDA willen de stad en de politiezone dan ook finaal komaf maken met deze onaanvaardbare vormen van overlast. Dit plan bestaat dan ook uit 5 actiepunten:

1. De politie zal vanaf nu stelselmatige identiteitscontroles en fouilleringen van personen kunnen uitvoeren in de omgeving Budastraat, Diksmuidekaai, Koning Albertpark, Burgemeester Vercruysselaan, Guido Gezellepad, Guldenbergplantsoen, Guido Gezellestraat en Handboogstraat. Dit op bevel van de burgemeester en ten minste tot 30 september. Op die manier wil de politiezone de daders beter in kaart brengen en sneller PV's kunnen uitschrijven bij het vinden van gestolen goederen of wapens zoals messen en boksbeugels.

2. Ook op de parking Broel zullen systematische controles worden uitgevoerd door de politie. Bij onaanvaardbaar rijgedrag en andere patserpraktijken zal de politie vanaf nu overgaan tot de tijdelijke inbeslagname van de wagen. Dit telkens in overleg met de burgemeester en op basis van de concrete feiten. Wie zijn wagen gebruikt als een wapen, mag daar de gevolgen van dragen. De burgemeester kan de teruggave ook onder voorwaarde doen dat de eigenaar van de wagen eerst een opleiding volgt bij VIAS, het Belgisch instituut rond verkeersveiligheid, zodat hij of zij beter begrijpt welke risico's er aan dergelijk gevaarlijk rijgedrag verbonden zijn.

3. Het paviljoen langs het Guido Gezellepad aan de jachthaven wordt tijdelijk ontoegankelijk gemaakt. De beslissing komt er na overleg met de eigenaar - Westtoer - en op bevel van de burgemeester na vaststellingen door de politie dat het houten schuilhuisje te vaak gebruikt wordt als ontmoetingsplaats voor druggebruikers en -verkopers. Op de afsluiting zal de tekst worden aangebracht: "Wegens verregaand en onaangepast gedrag van recente gebruikers, heeft de stad beslist om dit paviljoen tijdelijk af te sluiten. De stad hoopt deze maatregel snel te kunnen evalueren.”

4. Met deze harde aanpak wil de politie in de eerste plaats de criminele daders aanpakken. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. Daarom worden vanuit jeugdcentrum Tranzit, samen met de verschillende jongerenwelzijnsorganisaties in onze stad, extra inspanningen geleverd om langs te gaan in de omgeving en om met de jongeren die nood hebben aan een vrijetijdsaanbod aan de slag te gaan.

5. Tot slot blijft de tijdelijke vaste camera voorlopig staan om de politie realtime beeld te geven over de omgeving, zodat zij snel kunnen reageren op nieuwe feiten en de beschikbare patrouilles live kunnen aansturen vanuit de dispatching.

Met dit plan BUDA hopen de stad en de politiezone dat de echte amokmakers snel en efficiënt kunnen worden aangepakt, zodat skaters en goedmenende jongeren weer zorgeloos gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de skatebowl, bewoners en bezoekers weer kunnen genieten van één van de mooiste stukjes van Kortrijk en omwonenden weer kunnen genieten van een zorgeloze nachtrust.