Opgepast voor oplichting via het internet en sociale media

Steeds vaker krijgen politiediensten klachten van slachtoffers van oplichting naar aanleiding van berichten per SMS, WhatsApp, mail, Facebook, Instagram, ...

Al te vaak zijn de slachtoffers duizenden euro’s kwijt en dit door een kleine onoplettendheid bij een snel uit te voeren handeling.

De verdachten blijven vindingrijk en de gebruikte modus operandi wordt steeds professioneler.

Ze werken in op het gemoed van de slachtoffers, gebruiken een problematiek als uitgangspunt en werken vaak met een korte tijdslimiet. Voorbeelden hiervan zijn het ontvangen of verschuldigd zijn van geldsommen met onmiddellijke uitvoering, steunmaatregelen voor slachtoffers, financiële hulp aan naaste familieleden, e.d.

Bij alle oplichtingen dient het slachtoffer op een bepaald ogenblik zijn persoonsgegevens, bankkaartnummer en/ of code door te geven, meestal na het aanklikken van een link. De vraag naar deze gegevens wordt soms voorafgegaan door een authenticatie bericht waarbij de verdachte zich als een ander persoon uitgeeft en jouw vertrouwen wekt.

Het belangrijkste blijft steeds bij dergelijke berichten dat je:

  • met de nodige tijd en aandacht het bericht leest en niet snel handelt
  • nooit op de meegestuurde link klikt
  • op een andere methode verifieert of het bericht, eventueel met authenticatie, juist is
  • nooit codes, persoonsgegevens of bankgegevens doorgeeft aan derden, evenmin een scan van uw identiteitskaart
  • niet onmiddellijk betalingshandelingen uitvoert