Opgelet voor frauduleuze mail waarbij naam van bestaand advocaten- en gerechtsdeurwaarderskantoor misbruikt wordt

Momenteel doet een e-mail de ronde waarbij oplichters zich voordoen als de CEO van het bestaand advocaten- en gerechtsdeurwaarderskantoor INTRUM. In de mail wordt aangemaand om achterstallige afvalstoffenheffing en rioolbelasting te betalen.

 

Het gaat om een frauduleuze mail, waarbij internetcriminelen hun slachtoffers financieel trachten op te lichten. Door hen een bedrag te laten overschrijven op hun rekeningnummer.

Aandachtig blijven is de boodschap! Ga er zeker niet op in.

Hieronder de frauduleuze mail, waarbij alle gegevens van de ontvanger weggelaten werden:

 

---------- Forwarded message ---------
Van: INTRUM - Advocaten & Gerechtsdeurwaarders <ggn-betalingen@gdc-office.com>
Date: do 15 apr. 2021 om 16:04
Subject: INTRUM - Advocaten & Gerechtsdeurwaarders - T.a.v. administratie van Naam + Voornaam - Dossiernummer: 210604
To: 
 
 
INTRUM - Advocaten & Gerechtsdeurwaarders
Martelaarslaan 21 
9000 Gent
Dossiernummer: 210604
15 april 2021, Brussel


T.a.v: Administratie Voornaam Naam
Straat + huisnummer
8500 KORTRIJK
Betreft: executoriaal beslaglegging.


Geachte administrateur van Voornaam Naam,


Op 3 maart 2021 hebben wij u een aanmaning gestuurd naar (Straat + huisnummer in Kortrijk) betreffende uw achterstand voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting, met referentie:   213003/AC/2021. De uiterste betaaldatum van deze aanmaning is reeds verstreken en we hebben nog geen volledige betaling van u ontvangen.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt over te gaan op beslaglegging op uw bankrekeningnummer en inkomen.


U dient rekening te houden met verstrekkende gevolgen:

  • Via een gerechtelijke procedure zullen wij beslag laten leggen op uw inkomsten en/of bankrekening.
  • De gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken op (adres), om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.
  • In het uiterste geval, wordt deze vordering overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Betaald u ook dan niet, dan zal het Openbaar Ministerie (OM), de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van 152,35 euro te voldoen op rekeningnummer: BE78063637304886 ten name van: INTRUM Bbva, o.v.v. uw dossiernummer: 210604.
Wij vertrouwen erop dat U het niet zover laat komen en uw schuld voldoet, zodat wij uw dossier kunnen sluiten.

Hoogachtend,

Dhr. R. Meulenfur,


CEO - INTRUM - Advocaten & Gerechtsdeurwaarders