Maandag 22 februari is de Europese Dag van het Slachtoffer

Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de rechten van slachtoffers. Het is bovendien een goede gelegenheid om de website www.slachtofferzorg.be mee bekend te maken.

De website www.slachtofferzorg.be bestaat intussen drie jaar. Op deze website vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen voor informatie en ondersteuning op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Zo werd de website onlangs aangevuld met informatie rond vandalisme, bedreiging, mensenhandel, (cyber)pesten, vluchtmisdrijf en discriminatie.

We willen de website nog verder bekend maken zodat meer slachtoffers en hun naasten op de hoogte zijn van het bestaan van de website en ook zij hun weg kunnen vinden naar meer informatie en ondersteuning.

Check ook het nieuwe promotiefilmpje over de website via YouTube: Slachtofferzorg.be - YouTube.