Inwoners van Kortrijk, Kuurne en Lendelede kunnen deelnemen aan de Veiligheidsmonitor 2021

De Veiligheidsmonitor 2021, die van start gaat midden september, is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Beste inwoner van Kortrijk, Kuurne of Lendelede

400.000 personen  werden  op  toevallige wijze  geselecteerd en zullen een  vragenlijst  ontvangen. Het initiatief wordt   georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad.

Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf half september dit jaar verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt  geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Indien u een vragenlijst ontvangt, vragen wij u om zoveel mogelijk online deel te nemen. Dit biedt zowel voor u als voor Kortrijk, Kuurne en Lendelede een aantal belangrijkse voordelen: 

  • de volgende vraag wordt automatisch weergegeven, zo is het overzichtelijker welke vragen juist beantwoord moeten worden
  • minder kans op fouten, de antwoorden worden rechtstreeks opgeslagen in het databestand en dienen dus niet meer gescand te worden
  • de vragenlijst dient niet op de post gedaan te worden, dit is gemakkelijker en zorgt voor tijdswinst
  • indien de inwoner de taal van de papieren versie (onvoldoende) machtig is, kan online geopteerd worden om de vragenlijst in te vullen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Alvast bedankt voor uw deelname!