PZ Vlas deed mee aan ‘Frontier’-actie in West-Vlaanderen: geïntegreerde controleactie rond grenscriminaliteit

De Coördinatie- en steundirectie (CSD) van de Federale Politie West-Vlaanderen en vijf lokale politiezones hebben op donderdag 11 februari een controleactie gehouden gericht op grenscriminaliteit. Op verschillende invalswegen werden in totaal 180 voertuigen gestopt en gecontroleerd. Daarbij werden onder andere twee processen-verbaal opgesteld inzake verboden wapens, vier inzake rijden onder invloed van drugs en één inzake drugsbezit.

Op donderdag 11 februari 2021 organiseerde en coördineerde de Coördinatie- en steundirectie (CSD) van de Federale Politie West-Vlaanderen een controleactie gericht op grenscriminaliteit. Aan deze actie namen ook vijf lokale politiezones, het CCPD (centre de coopération policière et douanière), de douane en de Franse gendarmerie deel.

De politie stelde tijdens deze ‘Frontier’-actie controleposten op aan verschillende invalswegen in de grensregio. De controles richtten zich vooral op het vatten van daders die zich schuldig maken aan grenscriminaliteit, geseinde personen en voertuigen, drugsbezit en wapenbezit. Daarnaast werd ook op enkele andere inbreuken gecontroleerd.

Met dit soort acties wil de politie niet enkel dadergroepen op heterdaad betrappen en vatten, maar ook een ontradend effect creëren naar dergelijke groepen toe en het veiligheidsgevoel van de burger verhogen.

Resultaten

Tijdens deze actie werden in totaal 180 voertuigen en 191 personen gecontroleerd door politieploegen, opgesteld aan de invalswegen. Daarnaast werden ook 5285 voertuigen gecontroleerd door middel van ANPR-camera’s.

Deze controles leidden tot de volgende resultaten:

 • 3 personen stonden geseind
 • 1 proces-verbaal inzake niet-naleving van voorwaarden
 • 2 processen-verbaal inzake verboden wapens
 • 1 proces-verbaal inzake drugs
 • 1 inbeslagname van een voertuig
 • 2 onmiddelijke intrekkingen van het rijbewijs voor 15 dagen
 • 4 processen-verbaal inzake rijden onder invloed van drugs
 • 3 processen-verbaal inzake rijden zonder geldig rijbewijs
 • 1 proces-verbaal inzake rijden zonder geldige verzekering
 •  9 processen-verbaal inzake verkeerswetgeving
 • 6 onmiddellijke inningen
 • 7 processen-verbaal inzake Covid-inbreuken
 • 6 processen-verbaal van waarschuwing
 • de douane inde €18.670 aan boetes


Full Integrated Police Action

In de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit worden regelmatig grote controleacties georganiseerd, waarbij middelen en personeel van zowel de Lokale als Federale Politie gezamenlijk en geïntegreerd worden ingezet en georiënteerd naar de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Vaak wordt ook samengewerkt met politiediensten in de buurlanden. Binnen de politie zijn zulke acties beter bekend als ‘FIPA’s’ of Full Integrated Police Actions. Deze ‘Frontier’-actie is daar een voorbeeld van.

De actie werd gecoördineerd vanuit door de Coördinatie- en steundirectie (CSD) van de Federale Politie West-Vlaanderen. Er namen vijf lokale politiezones aan deel: PZ Westkust, PZ Gavers, PZ Grensleie, PZ Riho en PZ Vlas. Bovendien werd er samengewerkt met collega’s van het CCPD (centre de coopération policière et douanière) alsook met de Franse gendarmerie en met de douane.

De Coördinatie en steundirectie (CSD) West-Vlaanderen is een afdeling van de Federale Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n CSD gevestigd, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK) vallen onder deze directie.