Eerste geïntegreerde samenwerking PZ VLAS – PZ RIHO op het vlak van milieu, stedenbouw en dierenwelzijn

Beide politiezones gaan inbreuken op het vlak van milieu, stedenbouw en dierenwelzijn samen aanpakken door het oprichten van de gezamenlijke sectie Omgeving.

In het kader van de samenwerking WVL4, de netwerkorganisatie tussen de lokale politiezones VLAS - RIHO - POLDER - WESTKUST, kwam er een nauwe samenwerking tot stand met de PZ VLAS voor de materie milieu en stedenbouw.

De roep om een gespecialiseerde werking werd groter gezien de impact van omgeving en ruimtelijke ordening op onze hedendaagse maatschappij groter werd. In de PZ VLAS werd er intern een vacature vrijgemaakt van gespecialiseerd milieuhandhaver.

Hoofdinspecteur Gianni DECRU versterkt de sectie Omgeving voor de PZ RIHO en de PZ VLAS.

De taken van de sectie omgeving bestaan er vooral uit om te handhaven op het terrein maar ook vaststellingen te doen indien deze nodig zijn. De dossiers gerelateerd aan milieu en stedenbouw worden volledig door de sectie Omgeving opgevolgd. Tevens wordt er ook preventief gewerkt door bijvoorbeeld geluidsmetingen in horeca en bedrijven te doen. De sectie Omgeving neemt ook de materie dierenwelzijn voor zijn rekening. Zij onderhouden ook de relatie met de andere controlediensten zoals het Departement Handhaving Vlaanderen ( de vroegere milieu-inspectie en stedenbouw ) , de mestbank , Dierenwelzijn Vlaanderen, het FAVV, OVAM …. .

De sectie milieu, stedenbouw en dierenwelzijn is tewerkgesteld op Westwing Park in Roeselare en werkt voor het volledige grondgebied van de PZ RIHO en de PZ Vlas.