Drugscontroles in station van Kortrijk

Preventieve politieacties zorgen voor veilige stationsomgeving. De politiezone Vlas voerde op woensdagmiddag 13 januari 2021 een drugscontrole uit in het station van Kortrijk. De actie gebeurde tijdens de middagspits, wanneer er veel volk aan het station is, ook tijdens de coronacrisis.

De gespecialiseerde interventieteams deden een beroep op de eigen drughond van de politiezone. Zij controleerden beide tunnels onder de sporen, alle perrons, de wachtzaal en de nabije omgeving van het station.

  • in totaal werden een 60 personen door de drugshond gecontroleerd
  • de hond duidde 5 personen aan. Alle 5 bleken vals positief te zijn, wat betekent dat ze op het moment van de controle geen drugs bij zich hadden maar er wel eerder mee in contact waren gekomen. De 5 aangeduide personen gaven ook toe dat ze recentelijk drugs gebruikt hadden.

“Dergelijke politieacties in een druk treinstation zoals dat van Kortrijk moeten vooral een preventief en ontradend effect hebben op potentiële druggebruikers en drugdealers. Waar veel jongeren samenkomen is er altijd een groter risico op (soft)druggebruik en –handel en de daarmee gepaard gaande overlast. De politiezone VLAS wil met deze periodieke drugscontroles de veiligheid in en rond het station duidelijk bestendigen”.