Politie- en inspectiediensten controleren 3 restaurants

De politiezone Vlas controleerde op zaterdagavond 11 mei in totaal 3 restaurants in Kortrijk.

Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de PZ Vlas en uitgevoerd in samenwerking met de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Vlaamse Sociale Inspectie,de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening en het Toezicht Sociale Wetten (TSW).

De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de lokale recherche en het TSW.
In totaal namen 5 politiemensen en 6 controleurs van de inspectiediensten aan de actie deel.


Belangrijkste vaststellingen:

In 1 van de 3 restaurants werden tal van inbreuken vastgesteld op het vlak van tewerkstelling.

Rekening houdend met de lopende onderzoeken, en om de commerciële activiteiten van het restaurant niet te schaden, wordt de naam van de zaak niet genoemd:

  • 2 werknemers bleken illegaal in het land te zijn
  • 5 werknemers bleken niet ingeschreven te zijn bij de RSZ
  • 2 werknemers waren aan de slag buiten hun aangegeven werkuren (inbreuk deeltijds arbeid)
  • 1 student was aan de slag zonder contract

PZ Vlas: “De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie een duidelijk signaal geven
naar de horeca eigenaars die zich schuldig maken aan zwartwerk en illegale tewerkstelling. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”