Positieve medewerking van taxibestuurders tijdens controleactie door politiediensten

Op maandag 11 februari 2019 voerde de politiezone Vlas, in samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool, een taxicontrole uit aan het station van Kortrijk.

In totaal werden 13 taxibestuurders en hun taxi aan een uitgebreide controle onderworpen. 3 taxibestuurders en hun voertuig waren volledig in orde. Bij de overige taxi’s werden wel enkele kleinere inbreuken vastgesteld.  

Naast mondelinge opmerkingen door de politiediensten werden ook verschillende processen-verbaal opgesteld voor volgende vaststellingen: 

  • geen affichering van het keurings- en verzekeringsbewijs
  • het niet uithangen van de taxikaart in het voertuig
  • het niet kunnen voorleggen van een arbeidscontract
  • het niet kunnen voorleggen van een controlerapport
  • geen aanwezigheid van de verplichte EHBO-kist

“Het controleren van taxibestuurders en hun voertuig gebeurt op regelmatige basis omdat er steeds enkelingen zijn die zich spijtig genoeg niet aan de taxiregelgeving houden. De resultaten van deze actie tonen echter aan dat het overgrote deel van de taxibestuurders en hun voertuig in orde waren. Er was bovendien een goede medewerking van zowel de taxibestuurders als de zaakvoerders van taxibedrijven. Zij waren positief over deze controleactie.”