3 handelszaken krijgen tijdelijke sluiting opgelegd

Vorige maand, begin november 2021 voerde de politiezone VLAS, samen met controleurs van de FOD Volksgezondheid, Douane, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en FOD Financiën controles uit in 6 handelszaken in Kortrijk: 1 dagwinkel, 1 kapperszaak, 1 drankhandel en 3 shishabars.

Er werden toen heel wat economische en sociaal-rechterlijke inbreuken vastgesteld. Daarvoor werden de nodige processen-verbaal opgesteld waardoor de uitbaters in overtreding op hun plichten gewezen werden en zich opnieuw in regel konden stellen.

Daarnaast werden ook enkele verdere onderzoeken opgestart. Het resultaat daarvan is dat de 3 shishabars (waar je gearomatiseerde pijptabak kan roken via een waterpijp) een tijdelijke sluiting van 14 dagen wordt opgelegd, dit door middel van een burgemeestersbesluit. De sluiting gaat in vanaf donderdag 23 december 2021, dan gebeurde de betekening van het burgemeestersbesluit bij de uitbaters.

In deze 3 zaken werden onder meer volgende inbreuken vastgesteld: roken in de verbruikszaal, geen wettelijk ingerichte rookkamer, geen CO2-meter, import van tabaksproducten zonder taxen en accijnzen, negeren van het sluitingsuur, dat in november verplicht tegen 01.00 uur moest gebeuren, het niet kunnen voorleggen van een dagontvangstenboek, klanten zonder CST …

Ruth Vandenberghe – burgemeester Kortrijk: “Dit burgemeestersbesluit moet een duidelijk en kordaat signaal zijn naar de betrokken uitbaters en de manier waarop zij hun handelszaak runnen, daarbij veel te weinig rekening houdend met de wettelijke verplichtingen, waar het overgrote deel van de Kortrijkse handelaars zich wel heel goed en strikt aan houdt.“