Weekend zonder alcohol achter het stuur

Vanaf vrijdagavond 11 januari tot en met maandagmorgen 14 januari organiseren lokale en federale politie een nieuwe editie van het 'Weekend zonder alcohol achter het stuur'. Ook de politiezone Vlas doet mee!

De Federale Politie en de Lokale Politie organiseren vanaf vanavond 18 uur tot maandag 14 januari om 6 uur een nieuwe editie van het 'Weekend zonder alcohol achter het stuur'. Gedurende 60 uur zullen er overal in het land alcoholcontroles plaatsvinden, zowel op snelwegen als op secundaire wegen. Het gaat om een initiatief van de Federale Wegpolitie in samenwerking met zones van de Lokale Politie en alle betrokken partners.

De ongevallenstatistieken tonen jammer genoeg aan dat sommige bestuurders te tolerant staan tegenover alcohol achter het stuur. In 2017 werden 4210 ongevallen met doden of gewonden veroorzaakt door bestuurders onder invloed van alcohol. Dat komt neer op één ongeval om de twee uur of 11 % van alle ongevallen met doden of gewonden.

Door deze controleacties aan te kondigen, hopen de politiediensten dat de weggebruikers alternatieven zullen zoeken (openbaar vervoer, taxi, BOB ...) en niet onder invloed van alcohol of andere stoffen achter het stuur zullen plaatsnemen. Met dit controleweekend willen de politiediensten bijdragen tot een echte gedragsverandering van de weggebruikers en, meer in het algemeen, tot een daling van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers.