Politie PZ-Vlas

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Op 20 december 2013 werd het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 voor de politiezone Vlas goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.

In dit plan worden de doelstellingen voor de komende vier jaar uitgetekend. Uitgangspunten waren het criminaliteitsbeeld, het beeld van de verkeersveiligheid maar vooral het resultaat van de buurtbevraging 2011. 

De doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 werden op drie sporen uitgebouwd:

  • de reguliere of dagdagelijkse operationele werking in al haar facetten;
  • de interne werking of sturende en ondersteunde processen die deze werking mogelijk maken;
  • de prioriteiten of de projectmatige werking rond specifieke fenomenen in het domein van de criminaliteit, verkeersveiligheid en overlast.

Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 werd goedgekeurd door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Bekijk hier het volledig zonaal veiligheidsplan 2014-2017  in pdf-formaat (5 MB).

Naar boven