Politie PZ-Vlas

Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de 2de en 4de vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken worden.

Zittingen van het politiecollege 2020

Datum zitting

agenda van de zitting

10 januari 2020       

agenda

24 januari 2020

agenda

14 februari 2020 

agenda

16 maart 2020    

agenda

27 maart 2020        

agenda

10 april 2020       

agenda

24 april 2020           

agenda

15 mei 2020         

agenda

12 juni 2020         

agenda

26 juni 2020           

agenda

10 juli 2020

agenda

21 augustus 2020

agenda

11 september 2020

agenda

25 september 2020

agenda

9 oktober 2020

agenda

23 oktober 2020

agenda

13 november 2020

agenda

27 november 2020

agenda

11 december 2020

agenda

  

 in 2019

Datum zitting

agenda van de zitting

11 januari 2019       

agenda

25 januari 2019

agenda

8 februari 2019 

agenda

22 februari 2019    

agenda

8 maart 2019        

agenda

22 maart 2019       

agenda

10 april 2019           

agenda

26 april 2019         

agenda

10 mei 2019         

agenda

24 mei 2019         

agenda

7 juni 2019           

agenda

21 juni 2019

agenda

12 juli 2019

agenda

23 augustus 2019

agenda

6 september 2019

agenda

20 september 2019

agenda

4 oktober 2019

agenda

25 oktober 2019

agenda

8 november 2019

agenda

22 november 2019

agenda

20 december 2019

agenda

 

 

Naar boven