Politie PZ-Vlas

Politieraad

De politieraad vergadert een achttal keer per jaar.

Van elke zitting wordt een verslag - de notulen - opgemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende zitting goedgekeurd.

De agenda van elke zitting wordt vastgelegd door het politiecollege.

Hieronder vind je - na de goedkeuring - de verslagen van de politieraad of zodra beschikbaar de agenda en de memorie van toelichting van de eerstvolgende zitting.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in PDF.

Zittingen van de politieraad in 2020

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

27 januari 2020

verslag

30 maart 2020     

geen zitting door coronacrisis

27 april 2020

verslag

29 juni 2020 - in het politiecommissariaat

agenda en memo

28 september 2020

verslag

26 oktober 2020

agenda en memo

30 november 2020

agenda

 

 in 2019

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

25 februari 2019

verslag

25 maart 2019     

verslag

29 april 2019

verslag

24 juni 2019

verslag

23 september 2019

verslag

21 oktober 2019

verslag

25 november 2019

verslag

 

 

* Zolang het verslag niet goedgekeurd werd, wordt de agenda en de memorie van toelichting vermeld.

Naar boven