Politie PZ-Vlas

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Persoonsgegevens worden in de PZ Vlas volgens de beginselen van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving verwerkt: transparant, correct en in overeenstemming met de wet. En dat enkel voor welbepaalde doeleinden en enkel die gegevens die nodig zijn om die doeleinden te bereiken. De gegevens moeten juist zijn, de opslag ervan moet beperkt zijn en er moet een passende beveiliging van deze gegevens worden voorzien. 

Kortom, ook in de politieorganisatie gaan we dagelijks om met gevoelige en vertrouwelijke informatie.

Het informatiebeveiligingsbeleid van de PZ Vlas houdt dan ook rekening met de beginselen van de GDPR in alle mogelijke aspecten die voor de organisatie een gevaar kunnen vormen of schade kunnen veroorzaken.

Heb je vragen omtrent het informatieveiligheidsbeleid in de PZ Vlas, aarzel dan in geen geval om deze te stellen via het e-mailadres pz.vlas.informatieveiligheid@police.belgium.eu.  

Hierna vind je alle nuttige informatie: