Politie PZ-Vlas

Toelating inname openbaar domein / gemeentelijke parkeerkaart

Voor Kortrijk

OMSCHRIJVING 

Je verhuist binnenkort en je wilt parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen...

Je plant verbouwingen en je wilt een container vóór de woning plaatsen of er moet een stelling op het openbaar domein geplaatst worden...

Je wenst bouwmaterialen, een kraan, een hoogtewerker, enz. tijdelijk op het openbaar domein te plaatsen...

Je voert herstellingen uit en je wilt 1 of meerdere parkeerplaats(en) voorbehouden.

Aanvraagformulier tot inname van het openbaar domein of de gemeentelijke parkeerkaart naar aanleiding van containers, verhuizingen, kranen, stellingen ... kunnen voortaan aangevraagd worden via:

Aanvragen tot signalisatiemachtiging naar aanleiding van wegeniswerken kunnen voortaan aangevraagd worden via:

Deze aanvragen tot signalisatiemachtiging dienen, vergezeld van een signalisatieplan, minimum 10 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van de werken te gebeuren.